Shop / Te Koop

Het verpondingsregister van Twente van 1601

titel:  Het verpondingsregister van Twente van 1601
door Vereniging oudheidkamer Twente

jaar: 1985
druk: 1e
uitvoering: 591 pagina's, gebonden, hard cover

Omschrijving: Het verpondingsregister van Twente uit 1601 is als transcriptie uitgegeven: A.J. Mensema (red.), Het verpondingsregister van Twente van 1601 (Enschede 1985). In dit boekwerk zijn verder gegevens uit het schattingsregister van 1475 en het verpondingskohier van 1602 opgenomen, terwijl er ook hedendaagse informatie in is verwerkt. Een uitgebreide index maakt het geheel toegankelijk.
Verponding. Bij resolutie van 16 juni 1600 voerden de Staten van Overijssel een belasting onder de naam verponding in, die werd geheven over onroerend goed, zoals grond en huizen. De belasting moest betaald worden door de gebruiker van het goed, die tot op zekere hoogte een recht van verhaal had op de eigenaar. Bezitters van goederen binnen de stadsgrachten van Deventer, Kampen, Zwolle, Oldenzaal, Hasselt en Steenwijk waren vrijgesteld, evenals armlastigen. Bij bouwland moest voor elke mudde gezaai (= per mud ingezaaide grond) vijftien stuiver worden betaald. Voor het overige land werd van de pachtsom (soms in geld, meestal in natura) de 7e penning geheven. Als het om losse landerijen ging betaalde de huurder eenderde en de eigenaar tweederde deel; bij pachtboerderijen betaalde de huurder tweederde en de eigenaar eenderde deel. De verponding is gedurende de gehele zeventiende en achttiende eeuw gehandhaafd en werd in 1806 opgevolgd door een uniforme landelijke grondbelasting.
(bron: HCO)

staat: gebruikt exemplaar