Logo
Print deze pagina

Doelstelling

D

De Vereniging Historische Kring Haaksbergen werd op 15 maart 1967 opgericht.
De vereniging heeft ten doel: 

  • - De beoefening van onze lokale historie en volkskunde
  • - Belangstelling wekken voor het opsporen, verzamelen en archiveren van historisch materiaal
  • - Advies en informatie geven over alles wat met de historie en volkskunde van Haaksbergen verband houdt
  • - Historisch onderzoek verrichten en publiceren hierover
  • - Bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van de gemeente Haaksbergen 
  • - Bescherming van monumenten in de ruimste zin van het woord

De Historische Kring Haaksbergen (HKH) is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling, onder nummer 805.608.837 Dat betekent, dat aan de HKH gedane giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en dat de HKH over ontvangen giften en erfenissen geen schenkings- of successierechten verschuldigd is.

Beloningsbeleid
Zoals vermeld in de Aanvulling “Beleidsplan 2017 – 2021”:
4.3.1 Beloningsbeleid
Bestuursleden van de HKH (zowel Dagelijks Bestuur als ook overige bestuursleden) ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Vacatiegelden zijn niet van toepassing. Vergoeding voor gemaakte onkosten zijn eveneens van toepassing op leden vanuit hun functie als uitvoerenden van de door de vereniging geaccordeerde activiteiten.

Historisch Centrum
De thuisbasis van de HKH vind u onder het gemeentehuis in het centrum van het dorp. U loopt links langs de oude hoofdingang van het stadhuis aan de Markt naar de achtertuin, en meteen om het hoekje is de ingang. Door de achterdeur van het oude gebouw en dan met het trapje naar beneden. U komt in de kelders van het oude stadhuis.

Financieën, Jaaroverzichten, Activiteiten
Voor een overzicht van (jaar)activiteiten en financiële overzichten, klik hier.

http://www.historischekringhaaksbergen.nl/over-ons/jaaroverzichten-activiteiten.html

 

Laatst aangepast opzondag, 25 June 2017 19:05
Historische Kring Haaksbergen | Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis Haaksbergen | Tel.: 053-5742374 | Email: hist.centrum.hbg@hetnet.nl