Over ons

Over de Historische Kring Haaksbergen

Privacyreglement

Bij de Historische Kring Haaksbergen gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens. In het Privacyreglement hebben wij vastgelegd hoe we dit doen. De nieuwsbrief- en webredacties van de Historische Kring Haaksbergen zullen zich bij het gebruik van beeldmaateriaal altijd inspannen om de juiste bronvermelding afbeeldingen aan te geven. Dit geldt ook voor het publiceren van foto's in rapportages van activiteiten. Voorafgaand aan door de HKH georganiseerde activiteiten zal altijd gevraagd worden of de aanwezigen instemmen met het gebruik van gemaakte foto's op de website. Deelnemers kunnen voor- en achteraf aangeven of zij hiertegen bezwaar hebben. Op verzoek volgt verwijdering ervan.

Mochten er vragen zijn dan horen wij het graag. Ook wanneer je wilt weten welke gegevens er zijn vastgelegd en je deze eventueel wilt wijzigen neem dan contact met ons op. Stuur in dat geval een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bijlage: Privacyreglement

Lees meer...

05 Historisch Centrum

Historisch Centrum
De thuisbasis van de HKH vind u onder het gemeentehuis in het centrum van het dorp. U loopt links langs de oude hoofdingang van het stadhuis aan de Markt naar de achtertuin, en meteen om het hoekje is de ingang. Door de achterdeur van het oude gebouw en dan met het trapje naar beneden. U komt in de kelders van het oude stadhuis.

Lees meer...

03 Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Zoals vermeld in de Aanvulling “Beleidsplan 2017 – 2021”:
4.3.1 Beloningsbeleid
Bestuursleden van de HKH (zowel Dagelijks Bestuur als ook overige bestuursleden) ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Vacatiegelden zijn niet van toepassing. Vergoeding voor gemaakte onkosten zijn eveneens van toepassing op leden vanuit hun functie als uitvoerenden van de door de vereniging geaccordeerde activiteiten

Lees meer...

02 Doelstelling

Doelstelling

De Vereniging Historische Kring Haaksbergen werd op 15 maart 1967 opgericht.
De vereniging heeft ten doel:

- De beoefening van onze lokale historie en volkskunde
- Belangstelling wekken voor het opsporen, verzamelen en archiveren van historisch materiaal

Lees meer...

Ereleden van de Historische Kring Haaksbergen

Ereleden van de Historische Kring Haaksbergen zijn:


1.  Bernard Asbreuk 
    Bestuurslid vanaf de oprichting in 1967-1995. erelid sinds mei 1996, † 3 april 2006

2.  Mevr. Bertha Overbeeke-Scholten
     Bestuurslid van 1992-1995, erelid sinds mei 1996, † 6 oktober 2009

3. Dhr. Jan Leppink
   (geb. 25 augustus 1929) Voorzitter van 1995-2006, erelid sinds 2006

4. Gerhard Hofste op Bruinink
    Bestuurslid van 1992-2014, lid sinds 1967, erelid vanaf april 2016.


5.  Hendrik Scholten
     Bestuurslid van 2000 tot 2013, Voorzitter van 2006 tot  2013
     Lid sinds 1971, erelid vanaf april 2017

 
6. Clemens W.M.J. Wentink
    Lid van het bestuur 2003 - 2012
    Erelid sinds april 2018

Lees meer...

01 Statuten

Statuten van de Historische Kring Haaksbergen

De vereniging werd opgericht op vijftien maart negentienhonderd zevenenzestig. De statuten van de vereniging werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato drie maart negentien-honderd negenenzestig nummer 77. De statuten van de vereniging zijn sedert deze Koninklijke goedkeuring niet gewijzigd. Door de algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden te Haaksbergen op achttien april negentienhonderd zesennegentig is op geldige wijze besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen, bij welk besluit zij comparanten zijn aangewezen om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en te effectueren."

Statuten in pdf-formaat (oude versie)

Lees meer...

Bestuur Historische Kring

 

Wim Oltwater
Voorzitter, 
Coördinator 
Rondleidingen

Jan Pot
Secretaris

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Henk Menkehorst
Vice-voorzitter

 

Willem Horvath
Penningmeester

 

   


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

Peter Eijkholt

 

Caecil Waijerdink-Mentink

 

 

  Carla van der Pol  

       

        ORGANOGRAM

       

        Groter bestand van organogram: klik hier

Lees meer...

ANBI status

De Historische Kring Haaksbergen heeft ANBI status

Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als 'ANBI' worden aangemerkt. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 zijn de ANBI-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. Vanaf 2012 is er ook de 'culturele ANBI' die in hogere mate profiteert van de regelingen.

Naam

Vereniging Historische Kring Haaksbergen

Fiscaal nummer

8056.08.837

Beloningsbeleid

Aanvulling “Beleidsplan 2017 – 2021”: 
4.3.1 Beloningsbeleid
Bestuursleden van de HKH (zowel Dagelijks Bestuur als ook overige bestuursleden) ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Vacatiegelden zijn niet van toepassing. Vergoeding voor gemaakte onkosten zijn eveneens van toepassing op leden vanuit hun functie als uitvoerenden van de door de vereniging geaccordeerde activiteiten.

Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis
7481 XX  HAAKSBERGEN
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aold Hoksebarge: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voorzitter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Webmaster: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Lees meer...

Schenkingen

Wij zijn u dankbaar voor alle schenkingen.

De Stichting Historische Kring Haaksbergen is door de belastingdienst, onder nummer 805608837-67654, aangemerkt als een "Algemeen nut beogende instelling", ANBI. Dat betekent dat aan de Stichting Historische Kring Haaksbergen gedane giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat de stichting over ontvangen giften resp. erfenissen geen schenkings- of successierecht verschuldigd is.

Rekeningen t.n.v. Stichting Historische Kring Haaksbergen: Rabobank Haaksbergen NL76 RABO 03242.29.917

Kamer van Koophandel nr. 40073806
ANBI-nr. 805608837-67654

 

Lees meer...

HKH - Geschiedenis en Huisvesting

Geschiedenis

De Historische Kring Haaksbergen is ontstaan door een algehele fusie van drie groeperingen die ieder op hun eigen wijze bezig waren met het verleden van Haaksbergen:

  • De Historische Kring Haaksbergen werd opgericht op 15 maart 1967 . De heren D.Jordaan JGHzn en J.G.L.Overbeeke waren de initiatiefnemers en fungeerden daarna als resp. de eerste voorzitter en de eerste secretaris.
  • Binnen de bibliotheek Haaksbergen ontstond in 1983 een werkgroep Historisch Archief, welke onder leiding stond van Herman G.M.Schulten.
  • Na het verdwijnen van het markante hotel Centraal, gelegen aan de Markt, werd de stichting Haaksbergen Karakteristiek geboren.

Nadat een werkgroep in 1993 positief rapporteerde over samengaan van de drie bovengenoemde groepen, kwam tenslotte de huidige vereniging Historische Kring Haaksbergen tot stand.

Huisvesting

In het jaar 1995 moest het Historisch Archief het gebouw van de bibliotheek verlaten omdat de bibliotheek zelf alle ruimte nodig had. Gelukkig werd tijdelijk onderdak gevonden in een lokaal van de voormalige “Nortwick-MAVO”.

Gesprekken met het gemeentebestuur van Haaksbergen ( 1998 ) resulteerden in het beschikbaar stellen van het souterrain van het gemeentehuis. Een ideale ruimte voor het historisch archief en de talrijke boeken.

Het is nu alom bekend onder de naam: Historisch Centrum Haaksbergen. Het HCH biedt royaal mogelijkheden tot verschillende vormen van onderzoek, terwijl vrijwilligers voortdurend werken aan een ordening van gegevens en boeken aan de hand van officiële systemen voor archief en bibliotheek.

Niet alleen vanuit Haaksbergen, maar ook vanuit het gehele land, is veel belangstelling voor de beschikbare en makkelijk te raadplegen informatie. Zo zijn de genealogische gegevens van Haaksbergen hier compleet aanwezig. Zelfs het gemeentelijk archief is tijdelijk ondergebracht in het centrum in verband met de nieuwbouw van het stadskantoor.

Op verzoek van het gemeentebestuur heeft de Historische Kring Haaksbergen op zich genomen historische gegevens beschikbaar te stellen. Een taak die eigenlijk wettelijk bij de gemeente hoort.

Sinds een ingrijpende verbouwing van het souterrain door de vereniging in 2003 beschikt het Historisch Centrum Haaksbergen over een moderne aangepaste accommodatie met alle mogelijkheden van de elektronische snelweg en haar hulpmiddelen.

Lees meer...

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen