SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

Erfgoed

Honesch, Erve Hasselt, Molenveldserven, Ploddershoes

Wat de omgeving van de Hones, naast haar natuurschoon, zo bijzonder maakt. 

Haaksbergen wordt veelal geroemd om de pracht van haar buitengebied. Met name de veengebieden, het Buurserzand en het gebied tussen de zuidzijde van het dorp en de grens met Gelderland. Hier staan nog de oude boerderijen, de watermolen en de bossen van het Lankheet. Dicht op het dorp vinden we de hoge es of Hones. Wat deze omgeving van de Hones, naast haar natuurschoon, zo bijzonder maakte is de inpassing van de oude erven in het landschap. De grens van de marken Langelo en Honesch kruist de Hasseltweg. De weg is genoemd naar het erve Hasselt of Hasseltman aan de Korenmolenweg waarvan de boerderij helaas gesloopt is. Dit erve viel onder de marke Langeloerve Hasselt of Hasseltman aan de Korenmolenweg (gesloopt)

Een ander erf aan de Hasseltweg, maar nu een Hones erve is het erve Molenveld. Niet de boerderij die nu bekend staat als Molenveld, maar het erve de Joasker is het oudste Molenvelderf.

Hasseltweg 19 Erve Molenveld

 
Erve de Joasker Hasseltweg 35

Het huidige Molenveld met bovenkamer wordt gezien als één van de mooiste boerderijen van Haaksbergen en geeft een representatief beeld van de bouwkunst uit de 18e eeuw. Het molenveld heeft door vererving en splitsing voor een prachtige groep boerderijen gezorgd. Bij de groep molenvelderven horen o.a. Kiekeberend, de Vri'jer, Peerdekloas, het Ploddershoes, en natuurlijk de Joasker en het Molenveld. Iets verder loopt de Buurserbeek. Het landschap hier heeft alles waarom Twente bekend staat, prachtige houtwallen, fraaie bomensingels en lanen met aan beide zijden eikenbomen. Het zicht op de Hones met het erve Morsinkhof, de essen, de beek op korte afstand en de Oostendorper watermolen in het Langelo maakt de zuidzijde van Haaksbergen iets waar iedere Hoksebarger trots op kan zijn. De historie van Haaksbergen is hier in het landschap zichtbaar.

Erve Morsinkhof -Boertje Morsinkhofweg

Dergelijke landschappen met agrarische gebouwen geven je het gevoel dat ze vergroeid zijn met de omgeving. Uiteraard zijn deze boerderijen gebouwd uit noodzaak, maar ze passen zo goed in het landschap dat dit voor veel toeristen een reden is om juist daar hun fietsroutes uit te stippelen of hun vakantie te vieren. Voor de wandelaars is het Möllnpad een prachtig voorbeeld van recreatief gebruik. Vergelijkbare kenmerkende toegangs- of doorgangswegen naar en langs Haaksbergen met authentieke bouwwerken waren tot voor enkele decennia talrijker binnen de gemeentegrenzen van Haaksbergen. De economische vooruitgang heeft het nodige gebracht, maar met betrekking tot de schoonheid van de authentieke bouwkunst van het buitengebied ook veel onnodig genomen. Grote delen van Haaksbergens buitengebied zijn ontdaan van erven die het Twentse landschap eeuwen kenmerkten. In het recente verleden verdwenen onder andere de Homölle, Bloemena, Dijkhuis, Wissink, Nijenhuis, Eyssink, Hilderink en Renk.

Ook voor de groep van de Molenveldserven staan helaas een aantal sloop- en nieuwbouwplannen gepland. Hierdoor zal ook de authenticiteit van deze hoek verder onder druk komen te staan. Laten we, en zeker ook de gemeente Haaksbergen, het daarom niet nalaten om eigenaren van monumentale panden, als die van het Ploddershoes, waar mogelijk bij te staan. Zeker zo belangrijk is het, te blijven trachten om beleidsbepalers zo ver te krijgen dat men de waarde van dergelijke bouwwerken in gaat zien, en daarnaar handelt bij het verstrekken of juist weigeren van vergunningen. Erfgoed als dit is niet alleen van belang voor het welbevinden van de Haaksbergenaren, maar zelfs bepalend voor de identiteit van ons dorp: dit zijn plekken waar men graag fietst en wandelt. In Twente zijn gelukkig talloze voorbeelden van hoe kostbare landschapselementen en plattelandsarchitectuur bewaard en hergebruikt kunnen worden. Nieuwe bewoners en bestuurders dragen een grote verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van deze kostbare gebieden. Onverantwoorde en foute ingrepen in de ruimtelijke ordening zijn onherstelbaar en getuigen van een falend rentmeesterschap. De toeristen die onder andere voor landelijke bouwkunst en het Twentse landschap naar onze regio komen, worden op deze wijze beperkt in hun keuze en uit Haaksbergen verdreven. Een onnodige aderlating voor Haaksbergen.

Bescherm uw erfgoed.
Werkgroep monumenten en archeologie, Historische Kring Haaksbergen.

 
 Erve Pasman Ploddershoes Molenveldweg 6


Hasseltweg, Erve De Jaosker

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten