Genealogie usermenu

Genealogie

Genealogie

Genealogie

  • Laatst aangepast op maandag, 25 June 2018 16:52

Genealogische archieven

In Haaksbergen beschikt het Historisch Centrum over kopieën van de archieven van de Overijsselse burgerlijke stand betreffende Haaksbergen e.o. De originelen liggen in het Historisch Centrum Overijssel en zijn digitaal in te zien.
Websites:Indexen op de registers van de Overijsselse Burgerlijke Stand uit de periode 1811-1960 kunt u vinden via de website www.wiewaswie.nl.
WieWasWie bevat miljoenen historische documenten over personen in het verleden, zoals geboorteaktes, bevolkingsregisters en doop-, trouw en begraafboeken en veel meer. De belangrijkste gegevens uit de originele bronnen staan op WieWasWie, vaak is er ook een scan van de gehele bron te bekijken!

Overige links naar het Historisch Centrum Overijssel


Overzicht Kerkelijke boeken aanwezig in het Historisch Centrum


Indexen vanaf 1811:

Geboorten en Uitgebreide versie
Huwelijken  en  Uitgebreide versie 
Overlijden   en  Uitgebreide versie
Index Ondertrouw 1795-1811


Indexen doopboeken voor 1812

Index doopboek NH 1726 – 1812
Index doopboek RK 1732 – 1767
Index doopboek RK 1768 – 1812 


Trouwboeken

Inleiding trouwboeken
Index trouwboek NH  1666-1725
Index trouwboek RK  1732- 1808
RK Trouwboek 1732 - 1808
 


Aktes

Geboorteaktes v.a. 1811
Huwelijksaktes v.a. 1811
Huwelijkse bijlagen v.a. 1812
Overlijdensaktes v.a. 1881


Namenindex boek Historie van Haaksbergen

Namenindex boek Historie van Haaksbergen deel II
Namenindex boek Historie van Haaksbergen deel IV
Namenindex Boerderijen boek Hist. van Hbg. deel II
Namenindex Boerderijen boek Hist. Van Hbg. deel IV


Diversen

Volkstelling 1748
Register jaar 1811 beroepen mannelijke bevolking
Sprokkels uit het oude kerkarchief
Boeken over een familie: Genealogie
Gerechtelijk archief : Indexen
Kadaster : Gegevens


Verblijfsregister Haaksbergen 1810-1860

Het verblijfregister is een document van de gemeente, waarin genoteerd staat wanneer iemand in Haaksberggen is komen wonen of vertrokken. 
Het register zelf heet Verblijfsregister 1830-1842, terwijl het bestanden bevat met namen uit de jaren 1830-1860. Hele bestand in 1 keer: klik hier.
Pag.01-Voorkaft
Pag.02-1830
Pag.03-1830-1831(?)
Pag.04-1830-1832
Pag.05-1830-1833
Pag.06-1930-1834
Pag.07-1830-1835
Pag.08-1830-1836
Pag.09-1830-1837
Pag.10-1830-1838
Pag.11-1830-1839
Pag.13-1830-1841
Pag.14-1830-1842
Pag.15-1830-1843
Pag.16-1830-1844
Pag.17-1830-1845
Pag.19-1830-1847
Pag.20-1830-1848
Pag.22-1830-1850
Pag.23-1830-1853
Pag.24-1830-1859
Pag.25 1830-1860 (?)


Gerichtsprotocollen

Index-50e-penning-inv.nr.191
Index-Protocol-van-Mombertstellingen
Index-Protocol-van-Overdrachten-1803-1809-inv.nr.22
Index-Protocol-van-ter-leen-gegeven-goederen-1803-1811-inv.nr.31
Index-Protocol-van-testamenten
Index-Protocol-van-verzegelingen

Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-01-1628-1636
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-02-1645-1651
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-03-1651-1654
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-04-1654-1656
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-05-1657-1661
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-06-1661-1666
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-07-1667-1676
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-08-1683-1700
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-09-1700-1718
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-10-1718-1741
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-11-1741-1758
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-12-1758-1766
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-13-1766-1774
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-14-1774-1784
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-15-1784-1789
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-16-1789-1792
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-17-1792-1796
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-18-1796-1799
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-19-1799-1803
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-20-1803-1808
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-21-1809-1811
Index_Protocol_van_volontaire_zaken_Deel-22-Borgen_Volmachten

 Bevolkingsregister van Haaksbergen 1840-1920

 


Bidprenten

De Historische Kring Haaksbergen bezit tienduizenden bidprentjes en aflaatprentjes. Een miniem deel is hier gepubliceerd, namelijk een deel van de verzameling bidprentjes over gestorvenen uit de familie Ten Asbroek. De discussie is nog gaande over wat we met al die prentjes gaan doen: al of niet digitaliseren en via internet beschikbaar stellen. Tot dan toe is de verzameling alleen te raadplegen in de archieven van het Historisch Centrum te Haaksbergen aan de achterkant van het oude gemeentehuis.  


Lees meer...

Openingstijden Historisch Centrum

Maandag     19.00-22.00 uur
Dinsdag       13.30-17.00 uur
Donderdag  19.00-22.00 uur
Vrijdag         13.30-17.00 uur  

Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen