SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2022 Foto's

Foto van de week 17 -23 oktober 2022

Eric Ooink
2021-07-27

LETTA

(Kantoor)boekhandel Huis in ‘t Veld
Letta Huisintveld runde ruim 40 jaar een boekhandel in het pand Spoorstraat 10-12. Links op nummer 12 had Letta haar winkel. Op nummer 10 was de fotozaak van Johan Vaarhorst (1900-1985) gevestigd. Het pand was eigendom van de familie Hemink alias ’n Peter, van het gelijknamige café aan het eind van de Spoorstraat, het latere Hotel Kamp. Na het overlijden van de kinderloze weduwe Hemink-Wissink alias Peters Siene in 1940 vererfde zowel het café als het pand Spoorstraat 10-12 op de familie Kamp.Ansichten

Hoewel ik Letta Huisintveld niet heb gekend, klinkt haar naam voor mij vertrouwd. Regelmatig kom ik deze tegen in mijn collectie ansichten van Haaksbergen. Ruim 10% van de zeker 750 verschillende kaarten uit deze gemeente zijn uitgegeven door Huis in ’t Veld’s Boekhandel, de zaak van Letta. Zij behoorde, evenals de oudere firma Boekhandel v.d. Broek & Adolfs aan de Markt, tot de belangrijkste uitgevers van Haaksbergse ansichtkaarten. Letta heeft vanaf 1929 diverse ansichten uitgegeven. Doordat dit gebeurde in een tijdperk toen nog niet iedereen een privé-camera had zijn veel straten en gebouwen op de gevoelige plaat vastgelegd. Hier kunnen we nu van profiteren.

Deze week stuurde ‘een verre neef’ uit Oegstgeest een foto van de jonge Letta, die in haar jonge jaren een elegante dame was. Dankzij een familieoverzicht van deze ‘verre neef’ kwam ik er achter dat ook Letta in de verte nog familie was. Onze gemeenschappelijk voorouders woonden op het erve Poppink in Rekken, waar later de families Bou(w)man en Kerkemeijer (nu bouwbedrijf Roossink) woonden.

Familie Huisintveld
Letta Huisintveld werd op 13 november 1896 in het dorpje Spanga in de gemeente Weststellingwerf in Friesland geboren, als dochter van de timmerman Hermanus Huisintveld (1863-1935) en Petronella Tromp (1864-1947). Ze werd r.-k. gedoopt en kreeg de doopnamen Aleida Christina. Haar ouders noemden haar Aletta of kortweg Letta of Let(je). Vader Huisintveld had Friese wortels en was geboren in Wolvega. Moeder Petronella of Pé kwam uit het Overijsselse Kuinre. Hermanus en Pé Huisintveld woonden aanvankelijk in het Weststellingwerfse Spanga. Hier werden hun vier kinderen geboren: Hein (1893), Dien (1894), Letta (1896) en Gerard (1898).

De familie verhuisde in 1901 naar Holland en ging wonen in de gemeente Haarlemmermeer. Hier werd in 1906 een levenloos kind geboren. Voor vader Huisintveld was er in het westen meer werk te vinden en dat verklaart de verhuizing. Tot 1917 woonde de familie in de Haarlemmermeer. De volgende standplaats zou Roermond worden, maar na negen jaar in het zuiden verhuisde de familie in april 1926 naar het oosten. Dit keer naar Haaksbergen, waar vader Huisintveld een woning van de firma Jordaan aan de Peddemors kon huren. Het ging om de woning E 20c en dat werd later Peddemors 15, op de hoek met ‘het wandelpad’, de huidige Benninkstraat.

Kinderen Huisintveld.
Letta’s oudste broer Hein is niet meeverhuist naar Haaksbergen. Hij was in 1920 te Oudenbosch gehuwd met Anna Wilhelmina Maria Jongmans en woonde met haar in Roermond waar vijf kinderen werden geboren. Hein was timmerman en overleed in 1968 in Roermond.

Zus Dina of Dien woonde maar kort in Haaksbergen. Eind 1927 huwde zij hier met Engelbert Antonius Gelink uit Hengelo. Zij woonden in Borne en kregen twee kinderen.

Letta’s jongste broer Gerard bleef in Haaksbergen en beklede veel maatschappelijke functies. Gerard huwde in 1928 te Made en Drimmelen met Cornelia Jaquelina Johanna Nuijten uit Oosterhout. Het echtpaar woonde aanvankelijk aan de Spoorstraat, hoek Poststeeg. Hier werd in 1929 de tweeling Piet en Herman geboren.

Gerard was gemeenteopzichter en architect. In 1931 kocht hij een stuk grond aan de Enschedesestraat, waarop hij het huis Enschedesestraat 25 liet bouwen. In 1932 verhuisde het gezin naar dit nieuwe huis. In 1935 werd hier dochter Jacqueline geboren. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog tot zijn overlijden was Huisintveld lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hij was in die functie zeg maar de wethouder van de provincie. In de eigen gemeente Haaksbergen was hij jarenlang raadslid voor de KVP, de partij waarvan hij ook een tijd voorzitter was. Hij had tal van functies in de Haaksbergse samenleving. Zo was hij voorzitter van voetbalvereniging HSC’21 en bestuurslid van de Vincentiusvereniging. In 1954 is hij, te jong, op 55-jarige leeftijd overleden.Huis in ’t Veld’s Boekhandel

In 1927 begonnen vader Herman en dochter Letta Huisintveld een Boek- en Kantoorboekhandel in het pand A 89 (Spoorstraat 12). Hoewel de familienaam Huisintveld (aan elkaar) was werd de naam van de zaak consequent Huis in ’t Veld genoemd. Vanaf het begin gaf de boekhandel ansichtkaarten uit die in het winkeltje werden verkocht. Uit een advertentie uit 1929 blijft dat Huisintveld ook de kerkelijke handel en wandel nauwlettend in de gaten hield. “Voor de A.S. H. Missie, voorhanden in groote sorteering Missie-Artikelen als: missiekruisjes, scapuliers, medaille’s, kerkboeken, rozenkranzen, enz. (ook verkrijgbaar het noveengebed en lied voor de Missie)”. Huisintveld verzorgde ook bindwerk.

Vader Huisintveld overleed in december 1935 op 72-jarige leeftijd. Letta moest haar zaak voortaan alleen runnen. Uit het nieuwsblad voor den Boekhandel van 10 maart 1936 blijkt deze verandering. Huis in ’t Veld’s Boekhandel (Hermanus en Aleida Huis in ’t Veld) moest voortaan Huis in ’t Veld’s Boekhandel (Aleida Huis in ’t Veld) zijn. In 1947 overleed Letta’s moeder, Pé Huisintveld-Tromp, in Borne. Kennelijk bij haar oudste dochter. De ouders van Letta werden begraven op de parochiebegraafplaats aan de Enschedesestraat.

Volgens het archief van de Kamer van Koophandel ging Letta in december 1937 een vennootschap aan met haar schoonzuster Cornelia J.J. Huisintveld-Nuyten. De vennootschap Huis in ’t Veld’s Boekhandel heeft bestaan tot de sluiting van de winkel in 1970. Jarenlang was de winkel van Letta vertrouwd in ons dorp en wat je over haar hoort is dat het een aardige, lieve mevrouw was, die ook veel van kinderen hield en deze ook bij naam kende. Ze was wel bij de hand en had een goed verstand. De nu 93-jarige pater Henk Hofstede, geboren in De Veldmaat, vertelt over haar: “Ze verkocht van alles, o.a. schrijfwaren en vrome plaatjes. Men zal haar in Haaksbergen nog wel herinneren. Ze kende mij wel. Ik kreeg vaak wel wat extra’s van haar”. Toen Letta 73 jaar was besloot ze te stoppen met haar zaak en dat ging haar niet in de koude kleren zitten. Waarschijnlijk heeft het overlijden van haar schoonzuster in de zomer van 1970 de zaak versneld. Op 13 oktober 1970 liet ze hierover het volgende publiceren in de Tubantia:

“Bij de opheffing van onze Boek- en Kantoorboekhandel, waarin wij mede door uw zeer gewaardeerde vertrouwen en klandizie bijna 43 jaar prettig hebben gewerkt, betuigen wij u bij deze onze welgemeende, oprechte dank.
Huis in ’t Veld’s Boekhandel
Letta Huisintveld
Haaksbergen.”

Letta’s laatste jaren
In 1970 werd Letta vanwege haar jarenlange bijdrage voor de boekhandel geëerd met de gouden draagspeld van de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Heel haar leven had ze een grote liefde gehad voor boeken, gedichten, spreuken en verzen. Haar laatste jaren waren niet makkelijk. Ze voelde zich zonder haar zaak nutteloos en had moeite met de moderniseringen binnen de katholieke kerk. Dat laatste is voor haar generatie niet zo vreemd. De meeste van haar generatiegenoten die de jaren ’60 en ’70 meemaakten ‘mopperden’ hierover. Letta of tante Let overleed op 4 september 1982 in het Stadsmatenziekenhuis in Enschede en werd vier dagen later begraven naast haar ouders op de oude parochiebegraafplaats aan de Enschedesestraat. De graven zijn anno 2021 nog aanwezig.

Bronnen:
-bidprentjes Huisintveld
-Bevolkingsregisters, Kadastrale leggers en wiewaswie.nl
-informatie Syp van de Bult.
-diverse krantenartikelen.

 


Foto's en tekst uit de serie bijdragen door Eric Ooink op de Facebookpagina Oud-Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 20:58

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten