SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2020 Foto's

Foto van de week 14 - 20 december 2020

Museum Buurt Spoorweg ANSICHTEN afl. 108

Het Haaksbergse station dateert uit 1884. In dat jaar werd het dorp aangesloten op het spoornet. Hier gingen jaren van voorbereiding aan vooraf. Toen er vanaf 1876 in de Achterhoek plannen werden ontwikkeld voor een spoorlijn Winterswijk-Hengelo was Haaksbergen, met name in de persoon van textielfabrikant Willem Hendrik (Willem) Jordaan (1828-1902), hierin geïnteresseerd. Jordaan moet al direct het belang hebben ingezien van de makkelijker toevoer van steenkolen uit het Ruhrgebied ten behoeve van de fabriek. In mei 1881 vond de oprichting plaats van de Geldersch Overijsselsche Locaal Spoorweg Mij, afgekort G.O.L.S.. De regering verleende vervolgens in augustus 1881 de concessie voor onder andere de spoorlijn Winterswijk-Hengelo met de zijtak naar Enschede.

Op dinsdag 14 oktober 1884 vond de feestelijke opening van het station plaats. Een dag later werd de lijn langs Haaksbergen geopend, waarbij de feestelijkheden losbarstten. Deze hingen een week hiervoor overigens aan een zijden draadje, waarbij uiteraard het geld een rol speelde. De gemeenteraad van Haaksbergen had besloten drie groen gelakte beglaasde blikken lantaarns met petroleumlamp te kopen voor 17 gulden per stuk. Hiermee kon de weg van het dorp naar het station worden verlicht (tweede deel huidige Spoorstraat). De notabelen uit het dorp verzochten op 30 september om 50 gulden subsidie voor een volksfeest bij de opening van het station. Dit verzoek werd aanvankelijk afgewezen. Blijkbaar vond men dit toch te gortig. Op het laatste nippertje, drie dagen voor de opening van het station, besloten de ‘Vroede Vaderen’ het wel toe te staan. Er werd uiteindelijk goed feest gevierd. Willem Jordaan, die commissaris van de G.O.L.S. was, laat in een brief aan zijn zwager van 19 oktober dat jaar iets blijken over de Haaksbergse feestelijkheden. “Op den dag der opening van den spoorweg Ruurlo - Winterswijk van Hengelo hebben wij flink feest gevierd eerst 's morgens te Hengelo en 's middags en 's avonds te Winterswijk. Den volgenden dag hebben het volk bij dit heugelijke feit ook goed feest laten vieren met muziek, volksspelen, illuminatie en hier was daarvoor nagenoeg fl.500,- bij een gebracht. Op de andere plaatsen aan de lijn is insgelijks luisterlijk door het volk feestgevierd”.

Bij de feestelijke opening van het station bracht de schooljeugd een speciaal feestlied ten gehore:

Vrolijk rent langs bos en beemden,
’t IJzeren paard maar lustig voort.
Krachtig snuivend, dartel briesend,
Door geen zweepslag aangespoord.
Altijd is ons zwartje klaar,
Om te hollen, hollen maar.

Of het hele dagen voortsnelt,
Nimmer wordt het moe of mat,
En mijn eigen ogen zagen,
Dat het kachel-kolen at.
Ja, het behoeft niet op de baan,
Onder het eten stil te staan.

Is dat niet een aardig beestje,
Is dat niet een kostelijk beest?
Neen, er is geen beter draver,
In de wereld ooit geweest.
Spoortrein heeft zijn lange staart,
Kent Gij nu den naam van ’t paard?

Bronnen:
- Biografie W.H. Jordaan;
- Historie van Haaksbergen deel III.


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 19:22

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten