SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2020 Foto's

Foto van de week 9 - 15 november 2020

Windmolen de Korenbloem ANSICHTEN afl. 103

Het is zeker niet het mooiste plaatje van windmolen ‘De Korenbloem’, maar het geeft wel de realiteit weer van de situatie in 1966.
De molen was in de jaren die eraan voorafgingen, mede door de stilstand, steeds verder in verval geraakt en het kwam op een gegeven moment zover dat er aan algehele sloop werd gedacht. Gelukkig kon na jarenlange onderhandelingen tussen de eigenaar, het rijk, de provincie en de stichting 'De Hollandse Molen' een basis worden gevonden, waarop de molen in 1964 voor f 27.500,- aan de gemeente Haaksbergen overgedragen kon worden. Hierdoor kon hij als monument bewaard blijven. Er moest flink gerenoveerd worden. In februari 1966 werd dit restauratiewerk gegund aan molenbouwer G. Beckers uit Bredevoort, die in september van datzelfde jaar begon aan de herstelwerkzaamheden. In oktober 1967 werd het werk opgeleverd.
Van belt- naar stellingmolen
De laatste grote renovatie vond plaats in 1991, waarbij het karakter van de molen wijzigde. Sinds 1888 was ‘De Korenbloem’ namelijk een beltmolen geweest. Men besloot de molen te verbouwen naar een stellingmolen, zoals het ook oorspronkelijk geweest was. Bij de restauratie verdween de belt en heeft men opnieuw een stelling aangebracht.
Bataafsche republiek
Het hebben van een windmolen was in een ver verleden onderhevig aan het windrecht. Dit was één van de heerlijke rechten uit de feodale tijd, waarmee een heer het recht had een molen te laten draaien. Dit recht werd formeel in 1798, tijdens de Betaafsche republiek, afgeschaft, waarna ook burgers de mogelijkheid kregen een molen te bouwen.
Ook in Haaksbergen heeft men hier toen op ingespeeld. Op de holting, (markevergadering), van 7 augustus 1797 verkocht de marke Haaksbergen & Honesch voor f 48.- een schepel (1/8 van een ha) veldgrond aan George Boekman. Op deze grond liet Bernardus ten Pol, schoonvader van Boekman, een windmolen bouwen. De molen was gebouwd als achtkantige stellingmolen met schuine schoren. In de doorrit van de molen bevindt zich een sluitsteen waarop 'B.T.P. ANNO 1798' staat. Aan de andere kant zit eenzelfde soort sluitsteen met daarop de letters ‘G.B. ANNO 1798’. Uit de sluitstenen blijkt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Berend Ten Pol en George Boekman, die de molen in dat jaar bouwden.
Van Ten Pol tot Otte
De weduwe Ten Pol verkocht de molen in 1815 aan Chistiaan Waanders, koopman en plaatsvervangend schout van Haaksbergen. Daarna is de molen in de loop van zijn bestaan nogal eens van eigenaar veranderd. In het jaar 1885 kwam er eindelijk continuïteit qua eigendom. Wegens faillissement werd de molen toen openbaar verkocht. Eigenaar werd Antonius Oude Wansink uit Albergen. Deze liet in 1891 een door stoom aangedreven molen bouwen om niet langer afhankelijk te zijn van de wind. Bovendien bouwde hij naast die molen een pakhuis en een houtzagerij. Omstreeks 1913 kwam er een café bij het muldershuis. Na een brand werd het nu nog bestaande café 'De Oude Molen' gerealiseerd.. In 1923 kreeg de molen, na een grondige restauratie, de naam die hij nu draagt: 'De Korenbloem'.
Na het overlijden van Oude Wansink werd zijn schoonzoon Frans Otte, een molenaarszoon uit Goor, de nieuwe molenaar en later ook eigenaar van ‘De Korenbloem’. In 1934 werd de windmolen stilgelegd en maalde men uitsluitend nog met de stoommolen.
Laten we dit fraaie Rijksmonument koesteren en behouden voor Haaksbergen. Met de zorg van de vrijwilligers van Vereniging “De Hoksebargse Mölln” zal dit zeker lukken!
Bronnen:
-artikel ‘Windmolen de Korenbloem’ in Wiek en Rad (voorjaar 2019), door Bert Otter.
-De Oostendorper watermolen en windmolen de “Korenbloem” te Haaksbergen; Reeds eeuwen gedreven door water en wind (uitgave Hist. Kring Hbg.)
- diverse krantenartikelen.


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 19:20

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten