SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2020 Foto's

Foto van de week 3 - 9 augustus 2020

Natuurbad Scholtenhagen Haaksbergen ANSICHTEN afl. 112

Kort na de opening van openluchtbad Scholtenhagen in 1957 gaf Letta Huisintveld (1896-1982) deze kaarten van ‘Natuurbad Scholtenhagen’ uit. Twee kaarten werden in de jaren 1958 en 1959 gepost voor families in Oegstgeest en Wormer. Letta Huisintveld runde in de periode 1936-1970 een boekhandel aan de Spoorstraat 12, naast fotograaf Vaarhorst. Evenals de oudere firma v.d. Broek & Adolfs, Boekhandel aan de Markt behoorde ‘Huis in ’t Veld’s Boekhandel’ tot de belangrijkste uitgevers van Haaksbergse ansichtkaarten. Letta heeft in de loop der jaren diverse ansichtkaarten uitgegeven. Doordat dit gebeurde in een tijdperk toen nog niet iedereen een privé-camera had zijn veel straten en gebouwen op de gevoelige plaat vastgelegd. Hier kunnen we tegenwoordig van profiteren.

‘zwembad’ de Schipbeek
Al in 1927 bestond er een zwemvereniging in Haaksbergen, genaamd zwemclub De Watermolen. Het ‘zwembad’ van deze vereniging was de Schipbeek/Buurserbeek bij de Oostendoper Watermolen. Tot in 1951 vonden hier nog zwemwedstrijden plaats.
De gemeente Haaksbergen vond het na 1950 tijd worden voor een echt zwembad. Hiermee wilde de gemeente voorkomen dan men overal in Haaksbergen lukraak ging zwemmen in plassen of beken, want dat water werd in tegenstelling tot het zwembadwater niet gecontroleerd op verontreiniging en gevaarlijke ziektekiemen. Bovendien kwam de openbare zedelijkheid in gevaar, vond men, als openbaar zwemmen overal vrij toegelaten werd. Een ander bekend zwemwater in die jaren was het Buursermeertje. Ook delen van de Buurserbeek bij Buurse werden bij mooi weer druk bezwommen.

Plan bouw zwembad bij de watermolen
In de raadsvergadering van 18 april 1954 kwam er een voorstel aan de orde voor de bouw van een gemeentelijke zweminrichting. Boringen op het Scholtenhagen leverden te weinig grondwater op en afname van drinkwater vond men te duur.
Als enige mogelijkheid bleef de Buurserbeek over. De gemeente Haaksbergen kocht voor 3000 gulden 9510 m2 heidegrond vlakbij de watermolen, aan de kant van de Scholtenhagenweg. In het te bouwen zwembad zou beurtelings gemengd en gescheiden gezwommen worden. Gemengd zonnebaden zou onder alle omstandigheden streng verboden worden. Dit leverde nogal wat ingezonden brieven in de kranten op. In een ingezonden stuk werd gesproken over ‘misplaatste preutsheid’. Uiteindelijk werd er toch besloten het zwembad op ’t Scholtenhagen te bouwen en niet bij de watermolen.

Toch realisatie zwembad op ‘t Scholtenhagen
In 1956 stelde de Stichting Scholtenhagen, op verzoek van de gemeente, ruimte ter beschikking voor de realisering van een zwembad. De stichting verleende aan de de gemeente Haaksbergen een perceel grond in erfpacht dat daarvoor in gebruik was door pachter Bannink van boerderij Het Hagen.

De totale kosten van het zwembad waren ongeveer 5 ton. Het bad werd gerealiseerd door het lokale Aannemersbedrijf H. Ter Braak & Zonen.
Op 24 mei 1957 werd het openluchtbad Scholtenhagen officieel geopend. De eer hiervan viel te beurt aan de toenmalig commissaris van de Koningin in Overijssel, ridder De van der Schueren.
Een wens van velen ging in vervulling. Het zwembad was destijds een van de modernste baden in de regio. Hoewel….., gemengd zwemmen was in de beginjaren verboden. De entreeprijs bedroeg 40 cent en de kinderen betaalden een kwartje.
In de periode vanaf de opening tot 1980 beleefde het openluchtbad topjaren met bezoekersaantallen van 150.000 tot 200.000 per jaar. De piek wat betreft het bezoekersaantal lag in het seizoen 1976-1977. In 1973 was de tweemiljoenste bezoeker verwelkomd. In 1976 kreeg het openluchtbad concurrentie van het overdekte zwembad De Els. Daarna liep het bezoeksaantal terug. Het dieptepunt was 1985 met nog geen 52.000 bezoekers. Openluchtbad Scholtenhagen was in de zomer van 1989 voor het laatst geopend. In 1990 werd het huidige recreatiebad De Wilder geopend.

Bronnen: Een eeuw Stichting (Groot) Scholtenhagen (tekstdeel C. Waijerdink-Mentink) en krantenartikelen.

Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 19:13

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten