SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2020 Foto's

Foto van de week 15 - 21 juni 2020

[Groeten uit] Haaksbergen ANSICHTEN afl. 96

In 1958 werd deze kaart in Haaksbergen gepost voor mevrouw G. Fischer uit Amstelveen. Deze ontving het volgende schrijven:

“Lieve Greet,
Wat een lekkere cake. Dank je wel. Was ’t feest voor Anja, ondanks de wagenziekte ook een onvergetelijk heerlijk iets. We hebben er allemaal van genoten en de kinderen, die hun vriendjes missen helemaal! Anja moet eens komen logeren, maar Trix en nog meer staan op de lijst en in dit huis kan er maar 1 tegelijk. Gelukkig heb ik een gezellig jong meisje die elke dag komt helpen. Dag beste Greet. Hartelijke groet, ok aan Wim + kinderen.
Gegroet door je G……….”.

De kaart is een zogenaamd zes-luik met foto’s van:
- de Schipbeek (Buurserbeek);
- het Buursermeertje;
- de St. Pancratiuskerk met het oude postkantoor (1890-1964);
- Het natuurbad Scholtenhagen (1957-1990);
- Muziekkoepel.

Om muziek te maken kun je je in Haaksbergen nauwelijks een mooiere entourage voorstellen dan de sfeervolle omgeving van Park Scholtenhagen. De huidige muziekkoepel in het Scholtenhagenpark is inmiddels ruim 85 jaar oud, maar het is niet het eerste exemplaar in het volkspark.

De Harmonie
De Haaksbergse Harmonie is een van de oudste gebruikers van het Scholtenhagenpark. Op initiatief van Willem Jordaan, eigenaar van landgoed Het Hagen of Scholtenhagen, ontstond aan het eind van het jaar 1893 het eerste harmonie-muziekkorps van Haaksbergen, dat hoofdzakelijk uit het personeel van de firma Jordaan bestond. Willem Jordaan nam alle kosten hiervan voor zijn rekening. Op 7 december van dat jaar schreef hij een brief aan de gemeenteraad, waarin hij verzocht om twee lokalen van het schoolgebouw (de dorpsschool op de Markt) te mogen gebruiken voor het geven van muziekonderwijs. De gemeenteraad is hier hetzelfde jaar nog mee akkoord gegaan. Willem schonk onder andere de benodigde muziekinstrumenten voor het twintig man sterke orkest. In 1901 kwam er een fusie tot stand met het tweede (R.K.) harmonieorkest van Haaksbergen, dat in 1895 was opgericht. Hiermee werd de Haaksbergse Harmonie een feit. Willem is altijd een steunpilaar voor de vereniging gebleven. Na zijn overlijden in 1902 nam zijn neef, de fabrikant Jan Herman Wisselink, deze taak over. Willem Jordaan liet ‘Het Hagen’ met alle bebouwingen en ruim 61 ha grond na aan een nieuw op te richten stichting die hij de naam Scholtenhagen gaf. De Stichting Scholtenhagen was vanaf het begin eveneens een steunpilaar van de Harmonie en gaf jaarlijks subsidie (in 1909 50 gulden en in 1920 100 gulden). Als tegenprestatie moest het voltallige muziekgezelschap wel vijf concerten per jaar geven, verdeeld over de maanden mei tot en met september.

Eerste muziekkoepel
In de beginperiode van Stichting Scholtenhagen werd de eerste muziekkoepel in het volkspark gerealiseerd. Deze staat op een foto die werd gemaakt tijdens het 25-jarig jubileum van de Haaksbergse Harmonie in 1925.

In 1931 ontstond er in het stichtingsbestuur discussie over de aanleg van of een tweede tennisbaan of een verbouwing van de in zeer slechte staat verkerende muziektent. Voor realisatie van beide was er geen geld. De voorzitter van de Stichting, bankier D. Jordaan FJzn., was van mening dat er geen interesse voor de muziek bestond en dat een tennisbaan erbij meer mensen naar het volkspark zou trekken dan een muziekkoepel. Zijn medebestuurslid, fabrikant J.G.H. Jordaan, was het niet met hem eens. Hij vond de muziektent te klein voor het grote gezelschap. Bovendien moest de muziekvereniging toch gesteund worden door de Stichting, gezien het verleden. Het derde bestuurslid, burgemeester Jhr. von Heyden, kwam met een tussenvoorstel en waar een wil is is een weg. Uiteindelijk werd besloten dat er zowel een nieuwe tennisbaan als een nieuwe muziektent mocht komen. De muziekkoepel mocht niet meer dan fl. 1500,- kosten.

Bouw huidige muziekkoepel
Voor de realisatie van de muziektent werd de bouwkundige J.H. Schoonman uit Brummen in de arm genomen. De muziekkoepel zou uiteindelijk fl. 1545,- kosten. Dit lukte door te bezuinigen op bloembakken (“zouden toch spoedig afrotten”) en verlichting (“omdat er toch bijna nooit ’s avonds een concert zou worden gegeven”). De nieuwe muziekkoepel werd in 1932-1933 gerealiseerd.

In de Tweede Wereldoorlog ontkwam ook de muziekkoepel niet aan (bezettings)schade. Na de oorlog werd er door het stichtingsbestuur schadevergoeding aangevraagd bij het Rijk. Uit het schadeformulier blijkt het volgende: “In de oorlogsjaren waren er Duitsers in het park gelegerd. In oktober 1944 werden er twee gaten met vuurwapenen in het dak van de muziektent geschoten. Ook waren er reparatiekosten gemaakt aan vernielde respectievelijk beschadigde tuinmeubelen zooals stoelen en banken”. Tot 1972 trad de Harmonie minstens een keer per jaar op in de openluchtkoepel. Dit was een voorwaarde in ruil voor de jaarlijkse subsidie. Op een gegeven moment is er een einde gekomen aan de bijdrage en heeft de Harmonie gebroken met de jaarlijkse traditie, hoewel het niet het einde was aan het geven van concerten in de koepel. De muziekkoepel heeft een beschermde status en is een rijksmonument.
Bron: Een eeuw Stichting Scholtenhagen, 1902-2002.


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 19:07

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten