SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2020 Foto's

Foto van de week 17-23 februari 2020

 
Haaksbergen, Visvijver Scholtenhagen ANSICHTEN afl. 80

Drie kaarten met ‘Visvijver Scholtenhagen’ als onderwerp. De mooie vijver is in Haaksbergen beter bekend als ‘de Bergingsvijver’. Deze werd in 1975 aangelegd naast de Rondweg (officieel de Koningin Wilhelminastraat). De vijver is ongeveer 3 ha groot. In eerste instantie was/is de vijver bestemd voor waterberging, om zodoende wateroverlast bij de Rondweg en in het dorp tegen te gaan, vandaar de naam.
De realisering van de vijver was gekoppeld met de aanleg van de speelheuvel bij de kinderboerderij, met daaronder het puin dat vrij kwam bij de sloop van het Jordaancomplex. Vanaf het begin was het de bedoeling dat de vijver eveneens een recreatieve functie moest hebben. Rondom de plas werden wandelpaden aangelegd. Verder moesten vissers, schaatsers en zwemmers gebruik kunnen maken van deze nieuwe aanwinst. In de recreatievijver bevinden zich twee eilanden, die zo zijn gesitueerd dat er een 400 meter schaatsbaan uitgezet kon worden. In de eerste zomer(s) is er gezwommen, maar dit bleek te gevaarlijk in het relatief diepe water, waarna het al snel niet meer werd toegestaan.

Stichting Groot Scholtenhagen is verantwoordelijk voor het beheer van het park rondom de recreatievijver. Het waterschap Vechtstromen voor het waterbeheer.

Bij het honderdjarig bestaan van de Stichting Groot Scholtenhagen in 2002 werd er een fontein in de vijver geplaatst.

Oorspronkelijk hoorde de grond, waar de vijver en het omliggende park zijn aangelegd, niet bij de in 1902 opgerichte Stichting Scholtenhagen. De gronden zijn rond 1970 door de gemeente Haaksbergen aangekocht. In 1832 lagen hier drie grote percelen bouw- en weiland, waarvan het kleinste eigendom was van Harman Wermer in Driene (na 1910 was dit perceel eigendom van G.J. Wildenborg). Van de andere percelen was de N.H. Pastorie van Haaksbergen eigenaar.


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 18:52

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten