SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

Foto van de week

Foto van de week 18-24 september 2023

Eric Ooink
2023-03-02

HOTEL ‘DE KLOK’ alias ‘de Wed. Eijsink'
Spoorstraat, 1917

Helaas kunnen we dit beeld in de hedendaagse Spoorstraat niet meer terugvinden. Ruim een halve eeuw geleden onderging dit deel van de Spoorstraat, ter hoogte van de Kloksteeg, een metamorfose. De beide panden die hier te zien zijn gingen toen tegen de vlakte. Centraal in beeld het destijds gerenommeerde hotel ‘De Klok’ van de familie Eijsink-ter Braak, dat later veelal “de Weduwe Eijsink” werd genoemd. Op deze locatie aan de Spoorstraat 31 is vanaf 2014 Drogisterij Medikamente Die Grenze gevestigd.

Hartog de Jong
Het fraaie pand met de erkers links op de foto was de dubbele winkel-woning van Hartog de Jong. Deze had het pand in 1915 laten bouwen en vestigde aan de rechterkant (nr. 27) zijn manufacturenwinkel. Het linkerdeel (nr. 25) is aan diverse families verhuurd geweest (fam. Koenderink van O&K, notaris Berendsen, dokter Grooters en fam. Tankink). De familie Tankink had hier een boekwinkel (Adolfs & Pennink). Nu staat hier al ruim een halve eeuw een ‘nieuw’ pand waarin aan de kant van de Kloksteeg ‘Bakker Bart’ is gevestigd.

Mater familias
Voor de ingang van het hotel/logement & Café Wed. J.Th. Eijsink poseren vijf leden van de familie Eijsink. Het zijn van links naar rechts:
Leida Eijsink (1894-1983), haar inwonende neefje Harry Mensink (1913-1989), Mina Eijsink (1881-1942), Bernard Eijsink (1892-1962) en Jan Eijsink (1889-1960).
De ongehuwde Bernard, Leida en Mina Eijsink waren onder de bezielende leiding van hun moeder Marie Eijsink-ter Braak, alias ‘de Weduwe’, de uitbaters van het horecabedrijf. Kennelijk had de ‘Mater familias’ het die dag te druk om naar het vogeltje te kijken. Broer Jan, helemaal rechts op de foto, was zaakvoerder van ‘Landbouwersbelang’ en woonde verderop op nr. 37, in het dubbele woonhuis van zijn moeder, waar -binnenkort Lisette (Wildenborg-Blanckenborg) haar fourniturenzaak zal openen.

Hotel De Klok
Hotel de Klok werd eind 18e eeuw gesticht door Jan Eijsink, die in 1764 huwde met Janna Molenkamp. Op een haardstede in het hotel stonden de initialen van het echtpaar vermeld: JE 1782 JMK. Hun achterkleindochter Hendrika Gerharda Eijsink (1812-1870) werd erfgenaam van ‘de Klok’. Zij huwde in 1835 met haar achterneef Waander Eijsink (1810-1876). Deze was een zoon van kleermaker Johannes
Eijsink en Anna Geertrui Manten, die aan het begin van de Spoorstraat woonden, dat nu deel uitmaakt van ‘de Piepenbrink’. Waander Eijsink werd door zijn huwelijk hotelhouder op ‘de Klok’. Zijn zoon Johannes Theodorus (Jans) Eijsink (1839-1895), die eigenlijk grofsmid was, zette de zaak voort. Hij huwde op 37-jarige leeftijd in 1877 met de 20-jarige Maria (Marie) ter Braak. Doordat Marie van wanten wist en de horecazaak runde kon Jans de eerste jaren na het huwelijk zijn oorspronkelijke beroep van smid uitoefenen, zodat er voldoende geld in het laadje rolde om het steeds groter wordende gezin Eijsink draaiende te houden. Na 1882 was Jans ook werkzaam in de horecazaak en komt hij in officiële stukken voor als tapper, koffiehuishouder en hotelhouder.

Gezin Eijsink-ter Braak
Maria (Marie) ter Braak, alias ‘de Weduwe Eijsink’, werd geboren op 10 mei 1856 op het erve Eijsink (nu Schoolkaterdijk 51) in de buurschap Eppenzolder. Ze was het tiende en jongste kind van Bernardus (Bernard of Berend) ter Braak (1808-1860) alias ‘Boer Eijsink’ en Joanna Geurds (1814-1882). Marie, die in de familie Meije werd genoemd, groeide op met drie broers en vijf zussen, want een broer was als baby overleden. Haar jongste zus Anna Grada overleed in 1860 op 4-jarige leeftijd.
Het echtpaar Eijsink-ter Braak kreeg tien kinderen, waarvan er twee als baby overleden: Hendrikus Wernerus in 1877 en Johannes Martinus in 1886.
- De derde zoon, Bernardus Wernerus Johannes, geboren in 1880, stierf in 1891 op elfjarige leeftijd. Het bidprentje vermeldt dat hij ‘in leven misdienaar aan de kerk van den H. Pancratius’ was geweest. Hierna volgen de overige zeven kinderen:

-Hendrikus Warnerus (Hendrik) Eijsink (1879-1953)
Hendrik huwde in 1908 met Sina Scholten, en stichtte in 1908 ‘Hotel Spoorzicht’ alias ‘H.W. Eijsink’ aan de Spoorstraat (het hotel maakte later plaats voor het pand van meubelzaak Te Lintelo, waar in 2019 de Hema opende). Hendrik en Sina kregen zeven kinderen, drie dochters en vier zonen. Het jongste meisje overleed op 4-jarige leeftijd in 1916. Zoon Jan werd opvolgend hotelhouder.

-Willemina Geertruida (Mina) Eijsink (1881-1942).
Mina of Mine bleef ongehuwd en was werkzaam in de zaak van haar moeder.

-Johanna Hendrika (Hanna) Eijsink (1883-1969).
Hanna of Anna huwde in 1911 met de Groenlose huisschilder Bernard Aalbers. Zij kregen zeven kinderen en zijn de ouders van juwelier Theo Aalbers aan de Spoorstraat en de ongehuwde Leis Aalbers (1920-1967), die ook werkzaam was bij ‘de Weduwe’. Het gezin Aalbers woonde aanvankelijk in Groenlo. Na het vroege overlijden van Bernard Aalbers in 1920 ging Hanna met haar kinderen terug naar haar geboortedorp.

-Hendrika Johanna (Dika) Eijsink (1887-1913)
Zij trouwde in 1910 met de onderwijzer Bernardus Johannes Mensink uit Denekamp. Mensink was vanaf 1912 hoofd van de Brammeler school. Zij kregen drie kinderen. Toen Dika in december 1913 op 26-jarige leeftijd overleed was alleen haar jongste zoontje Harry Mensink, geboren in april 1913, nog in leven. Harry woonde sinds het overlijden van zijn moeder, bij zijn grootmoeder Marie en oom en tantes op ‘De Klok’. Hij is het jongetje op de foto. Harry was slager te Hengelo (O) en huwde daar in 1944 met Mien Karperien met wie hij een zoon kreeg. In latere jaren was Harry glazenwasser en werkzaam voor een verzekeringsbedrijf. In 1970 verhuisde hij met zijn vrouw naar Denekamp, waar hij in 1989 overleed.

- Johannes Antonius (Jan) Eijsink (1889-1960)
Jan was sinds 1913 zaakvoerder van Landbouwersbelang te Haaksbergen en woonde in een pand van zijn moeder aan de Spoorstraat 37. Hij huwde in 1924 te Borculo met Jo Peters met wie hij twee kinderen kreeg: Jan (1925) en Truus (1929-2017).
- Bernardus Warnerus Johannes (Bernard) Eijsink (1892-1962)
Hij werd vernoemd naar zijn in 1891 overleden broer. Bernard nam de zaak van zijn moeder over en hield, naast het horecawerk, ook nog koeien en varkens, zoals dat bij de meeste mensen in het dorp voor kwam.
-Aleida Theodora Johanna (Leida) Eijsink (1894-1983)
Eijsink. Samen met haar broer Bernard runde zij hotel de Weduwe Eijsink. Na zijn dood zette Leida de zaak nog enige jaren voort met hulp van haar nicht Leis Aalbers. Na de onvermijdelijk sluiting verhuisden Leida en Leis in 1966 naar een woning aan de Enschedesestraat (nr. 34), waar ook Hanna Aalbers-Eijsink, de moeder van Leis, kwam te wonen.

De Klok wordt Weduwe Eijsink
Jans Eijsink overleed in 1895 op 56‑jarige leeftijd. Marie, die toen nog maar 39 jaar was, bleef achter met zeven kinderen. De oudste was toen 16 en de jongste 1 jaar oud. Doordat Marie zo vroeg weduwe was geworden en dit meer dan een halve eeuw zou blijven is haar bijnaam ‘de weduwe Eijsink’ ontstaan. Een naam die ook oversloeg op haar horecabedrijf. Voorheen werd Marie naar haar afkomst echter Eijsink-Meije genoemd en bij de nazaten van haar broers en zusters stond ze bekend als ‘Meije-meui-je’ (tante). Gedreven zette Marie de zaak voort. Drie van haar kinderen, Bernard, Mina en Leida, werkten later bij haar in de zaak en hebben het voortgezet. Ze bleven alle drie ongehuwd.
Maria (Marie of Meije) Eijsink-ter Braak overleed op 1 februari 1949 op de leeftijd van 92 jaar. De krant van 1 februari 1949 berichtte als volgt: “Eén der oudste inwoners van Haaksbergen, mevrouw de weduwe J.Th. Eijsink-ter Braak, eigenares van Hotel ‘De Klok’ is na een korte ziekte overleden. De wed. Eijsink was ondanks haar hoge leeftijd zeer kras en bewoog zich tot voor kort nog geregeld onder de gasten van haar hotel”.

Einde hotel
Het hotel-café-restaurant hield uiteindelijk in 1966 op te bestaan, nadat de deuren in het najaar werden gesloten. In november dat jaar werd de gehele inventaris geveild. De belangstelling was destijds enorm. Velen konden binnen niet eens een plaats krijgen, zodat er in de Spoorstraat een geweldige drukte heerste. “Vooral voor het koper, al of niet antiek, bestond grote belangstelling. Schilderijen, spiegels en andere wandversieringen daarentegen waren niet zo in trek en dat was in de prijzen duidelijk merkbaar. Ook ging er een enorme hoeveelheid dranken onder de hamer door. Glas- en aardewerk, bestekken, stoelen, tafels, ledikanten werden betrekkelijk goedkoop verkocht”. Ook de firma Hartog de Jong hield in hetzelfde najaar een opheffingsuitverkoop.
In 1970 werd het voormalige hotel gekocht door De Boerenleenbank Haaksbergen, die tot dan aan de Lansinkstraat was gevestigd. Het karakteristieke pand werd in dat jaar gesloopt om plaats te maken voor een nieuw bankgebouw, de latere Rabobank, die in 2014 een nieuw kantoor opende aan De Kalter en inmiddels uit het dorp is verdwenen…

Bronnen:
Krantenartikelen: 1-2-1949, 17-11-1966 en 18-11-1966 en zonder datum 1970.
Boek: de Voorouders van Hendrik Slot en Dine ter Braak.
Eigen genealogisch bestand.
Foto: HKH, archief wed. Eijsink.

Foto('s) afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opmaandag, 18 September 2023 08:04

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten