SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

Beeldmat.

Foto van de week 17-23 juni 2024

Eric Ooink 27 april 2024

FOTO's UIT DE MIP-COLLECTIE HAAKSBERGEN DEEL 3


Markt 7 (1987) herenhuis/kantoor, later restaurant ’t Notarishoes

Het huidige herenhuis Markt 7 is gebouwd in 1885-1886 onder architectuur van Jacobus Moll uit Hengelo. Opdrachtgever was textielfabrikant Frederik Johan (Frits) Jordaan (1835-1907).

Fabrikantenvilla
Het pand werd vanaf de bouw bewoond door het fabrikantengezin Jordaan en inwonend personeel. Frits Jordaan was in 1862 gehuwd met Anna Arendina Martens uit Borculo. Na een jaar huwelijk was Frits al weduwnaar, waarna hij in 1868 hertrouwde met Everdina Willemina (Dina) Dikkers (1845-1928) uit Holten. Uit dit huwelijk werden tussen 1870 en 1890 acht kinderen geboren, waarvan er twee (een zoon en dochter) als peuter kwamen te overlijden. Het oudste kind was een zoontje Derk dat een dag na zijn derde verjaardag in 1873 overleed. In 1886 werd de tweede en op dat moment enige zoon geboren. Ook hij werd, naar opa Jordaan, Derk genoemd. Deze groeide op met vijf zussen.

Woning bankier
Zoon Derk Jordaan (1886-1970) werd in Haaksbergen bekend als D. Jordaan F.J. zn (zoon van Frederik Johan). Deze was aanvankelijk boom-en vruchtenkweker (‘kwekerij De Witte Palen’) en vervolgens in 1918 oprichter van de Bank D. Jordaan F.J.zn in Haaksbergen, vanaf 1937 Bank Jordaan N.V.. In 1914 huwde hij met Engelbertha (Bertha) Elderink (1887-1953) ut Enschede. Het echtpaar Jordaan woonde de eerste jaren van hun huwelijk in het pand Markt 22 (nu locatie Bakker Bart, in het voormalige Hema-pand). Het huwelijk zou kinderloos blijven. In 1919 kwam het ouderlijk huis van Derk vrij en verhuisden Derk en Bertha van Markt 22 naar Markt 7. Derk, die inmiddels bankier was, bewoonde het pand tot december 1933. Het echtpaar Jordaan vertrok toen naar Groot Driene in de toenmalige gemeente Lonneker en betrok daar het fraaie landhuis ‘De Kolk’ aan de Hengelosche straatweg L 82 (nu Hengelosetraat 410, Enschede, niet ver van de UT).

Woning en kantoor notaris
De voormalige woning van Jordaan aan de Markt in Haaksbergen was verkocht aan notaris Berendsen, die er met zijn gezin in 1934 ging wonen. Hieraan heeft het pand de huidige naam ’t Notarishoes te danken. Na Berendsen woonde hier het gezin van notaris Derkman. In 1974 verhuisde het notariskantoor naar de Lansinkstraat. Het pand werd verkocht aan de gemeente Haaksbergen en is enige jaren dependance van het gemeentehuis, totdat in 1978 de toenmalige nieuwbouw gereed was. Het gebouw zou door de slopershamer verleden tijd worden, maar werd op tijd gered door Jan Scharenborg (1939-2017), die het pand restaureerde en hier vervolgens zijn bouwbureau vestigde. In 1997 volgde de verbouwing tot restaurant ’t Notarishoes. Eind 2021 sloot dit restaurant helaas haar deuren. Momenteel is het wachten op de realisatie van de nieuwe bestemming van het pand als kantoor (begane grond) en woonappartementen (boven).
Het pand Markt 7 is sinds 1996 een gemeentelijk monument.

MIP
Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, werd in Haaksbergen in de periode 1987-1988 door Het Oversticht uitgevoerd.
Het doel van het project was om waardevolle objecten uit de periode van de zogenaamde jongere bouwkunst en stedebouw (1850-1940) te inventariseren. Het ging hierbij om boerderijen, woningen, kerken en andere kleine of grote bouwwerken van de jongere bouwkunst. Ook vergeten objecten uit de periode daarvoor, zoals grensstenen en boerderijen werden nu alsnog meegenomen.
Er werden zo’n 300 objecten gefotografeerd en beschreven. Uiteindelijk werd hieruit een selectie gemaakt voor de gemeentelijke monumentenlijst, die uiteindelijk in 1996 werd vastgesteld.
De foto’s van de gemeente Haaksbergen zijn in twee verzamelingen bewaard gebleven:
1) Het Oversticht in Zwolle. De HKH heeft afdrukken van deze zwart-wit foto’s in de collectie.
2) Gemeente Haaksbergen. Betreft kleurendia’s. Deze zijn tegenwoordig bij de HKH ondergebracht en gescand.


Foto('s) afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Lees meer...

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten