Algemeen

Algemeen

 Ons archiefmateriaal in het Historisch Centrum, indeling en toegang

- In Overzicht verzamelde archiefbestanden wordt beschreven, hoe ons archief is opgebouwd en wat en waar u e.e.a kunt vinden.    

Hulpmiddelen en tips voor bezoekers aan ons Historisch Centrum

Blokschema_archiefbestanden 
2009_bezoekersinformatie
Het_raadplegen_van_computerbestanden_in_het_Historisch_Centrum_te_Haaksbergen
Alphabetisch_rubriek_overzicht_bestanden 
Alphabetische_Index_Overzicht_bestanden 
Archief_overzicht_bestanden HKH 

Diversen - Lexicon

Latijnse woorden 
Latijnse_afkortingen
Latijnse_familiewoorden 
Practicijns_woordenboekje 
Rechtskundige_termen  


Niet alles online beschikbaar

Hoewel we proberen om veel online te zetten, om inzage te krijgen in het gehele archief moet u naar ons Historisch Centrum komen onder het stadhuis. Dit ook omdat we niet alles online mogen zetten! Het Historisch Centrum Overijssel houdt in verband hiermee de volgende richtlijn aan: Openbaarheidsbeperkingen: Geboorten 100 jaar, huwelijken 75 jaar en overliljdens 50 jaar na dato. (Bron:https://historischcentrumoverijssel.nl/wp-content/uploads/2019/11/Bronnen-stamboomonderzoek.pdf )

In het historisch centrum zijn onder meer tevens aanwezig:

  • Raadsverslagen 1820–2016
  • Inkomende stukken 1825–1937
  • Correspondentie Burgemeester 1813–1893
  • Correspondentie B & W 1824–1918
  • Notulen B & W vergaderingen 1856-1948

In verband hiermee is het goed te wijzen op een artikel van internetjurist Arnoud Engelfried, die daarin schrijft: "Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (“de privacywet” in informele taal) mag je als genealoog gegevens publiceren van overledenen maar niet van levende personen. Soms hanteren mensen regels als “de geboortedatum moet 100 jaar in het verleden liggen” of “iemand moet 10 jaar overleden zijn” maar dat staat niet in de wet. Zelfs één dag na de sterfdatum publiceren is toegestaan, mits je maar uitkijkt dat je niet (ook) gegevens over nog levende nabestaanden publiceert." 
*Voor het hele artikel klik hier.


Historisch Centrum Overijssel

Links naar het Historisch Centrum Overijssel
Historisch Centrum Overijssel 
Doorzoek de archieven het Historisch Centrum Overijssel 
In Haaksbergen beschikt het Historisch Centrum over kopieën van de archieven van de Overijsselse burgerlijke stand betreffende Haaksbergen e.o. De originelen liggen in het Historisch Centrum Overijssel. Niet al het materiaal in het Historisch Centrum Overijssel zijn online in te zien. Een document van het HC Overijssel dat de actuele situatie beschrijft en zoektips geeft is het pdf-bestand Bronnen stamboomonderzoek. (versie 2019). Download: https://historischcentrumoverijssel.nl/wp-content/uploads/2019/11/Bronnen-stamboomonderzoek.pdf 
Hieruit geciteerd:

BEGIN CITAAT

"1.2 Welke registers van de Burgerlijke Stand zijn aanwezig?
Historisch  Centrum Overijssel bewaart van alle Overijsselse gemeenten  vanaf 1811 tot en met 1980 de registers van de Burgerlijke Stand. Een overzicht van de beschikbare registers is te vinden in de inventarissen op de archieven van de Burgerlijke Stand in Overijssel:

Toegangsnummer 0123     Burgerlijke Stand in Overijssel, 1811 - 1950
Toegangsnummer 0123.1  Burgerlijke Stand in Overijssel, 1951 - 1960
Toegangsnummer 0123.2  Burgerlijke Stand in Overijssel, 1961 - 1970
Toegangsnummer 0123.3  Burgerlijke Stand in Overijssel, 1971 – 1980

1.4 Zoeken in de registers van de Burgerlijke Stand
De huwelijksakten van de periode 1811 - 1932 en de overlijdensakten van de periode 1811-1960 van alle Overijsselse gemeenten  zijn nader toegankelijk gemaakt door vrijwilligers en te raadplegen  via de zoekingang op Personen op deze website. Aan de geboorten wordt momenteel gewerkt. Op de webpagina Stamboomonderzoek is onder het kopje 'Van welke registers van de Burgerlijke Stand zijn er indexen beschikbaar?' een actueel overzicht van de stand van zaken te vinden.

1.5 WieWasWie en OpenArchieven
De beschikbare gegevens uit de registers van de Burgerlijke Stand in Overijssel zijn niet alleen te vinden via deze website, maar ook via WieWasWie en OpenArchieven. Via de databases op deze websites zijn de geboorte-,  huwelijks- en overlijdensakten, maar ook andere persoonsgegevens uit archieven van talloze Nederlandse  archiefdiensten online doorzoekbaar.  Dat is handig, want door de generaties heen verhuisden mensen nog wel eens naar een andere provincie!

1.6 Scans
Wij streven er naar om de komende jaren alle indexen op de registers van de Burgerlijke Stand te voorzien van scans van de bijbehorende akten. Is de akte die u heeft gevonden  nog niet voorzien van een scan, dan kunt u deze eventueel raadplegen  of downloaden via FamilySearch, de website van de Genealogical Society of Utah. De website van Open Archieven  verwijst rechtstreeks naar de scans op FamilySearch.

1.7 Zoeken naar scans via Familysearch
Hoe werkt het zoeken naar scans via FamilySearch? Allereerst  maakt u een (gratis) account aan op de aanmeldpagina van Familysearch. Volg de aanwijzingen op het scherm. Als u alle stappen voor het aanmaken van een account doorlopen hebt, kunt u aan de slag. Door te klikken op deze link komt u, indien u ingelogd bent, rechtstreeks terecht bij een overzicht van de provincie Overijssel, met alle toenmalige Overijsselse gemeenten  (gebruik hiervoor Google Chrome of Mozzilla Firefox als browser. In Internet Explorer werkt de link helaas niet). Na het aanklikken van de gewenste gemeente ziet u een overzicht van geboorten, huwelijken, huwelijksaangiften, huwelijksaankondigingen, huwelijksbijlagen, index BS, tienjarige tafels en overlijdens per periode (let op: per gemeente zijn er enige verschillen). Met behulp van de gegevens die u heeft gevonden  op de websites WieWasWie of Archieven.nl kunt u achterhalen  in welk blok u moet zoeken.

U kunt de scans ook opzoeken via www.genealogiewerkbalk.nl.

[EIND CITAAT]

 

 

Laatst aangepast opwoensdag, 29 July 2020 12:20

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten