SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

Algemeen

Ons archiefmateriaal: indeling, toegang, tools, links

Niet alles In het historisch centrum is online verkrijgbaar. Naast een enorm fotoarchief, talloze bidprenten en boeken, zijn bijvoorbeeld tevens aanwezig:

- Raadsverslagen 1820–2016
- Inkomende stukken 1825–1937
- Correspondentie Burgemeester 1813–1893
- Correspondentie B & W 1824–1918
- Notulen B & W vergaderingen 1856-1948

- In Overzicht verzamelde archiefbestanden wordt beschreven, hoe ons archief is opgebouwd en wat en waar u e.e.a kunt vinden. 
- Hulpmiddelen en tips voor bezoekers aan ons Historisch Centrum Haaksbergen

Blokschema_archiefbestanden 
Het_raadplegen_van_computerbestanden_in_het_Historisch_Centrum_te_Haaksbergen
Alphabetisch_rubriek_overzicht_bestanden 
Alphabetische_Index_Overzicht_bestanden 
Archief_overzicht_bestanden HKH 

Diversen - Lexicon

Latijnse woorden 
Latijnse_afkortingen
Latijnse_familiewoorden 
Practicijns_woordenboekje 
Rechtskundige_termen  

Niet alles online beschikbaar

Hoewel we proberen om veel online te zetten, om inzage te krijgen in het gehele archief moet u naar ons Historisch Centrum komen onder het stadhuis. Dit ook omdat we niet alles online mogen zetten. Het Historisch Centrum Overijssel houdt in verband hiermee de volgende richtlijn aan: Openbaarheidsbeperkingen: Geboorten 100 jaar, huwelijken 75 jaar en overliljdens 50 jaar na dato.
(Bron: Historisch Centrum Overijssel)

In het historisch centrum Haaksbergen zijn onder meer aanwezig:

  • Raadsverslagen 1820–2016
  • Inkomende stukken 1825–1937
  • Correspondentie Burgemeester 1813–1893
  • Correspondentie B & W 1824–1918
  • Notulen B & W vergaderingen 1856-1948

In verband hiermee is het goed te wijzen op een artikel van internetjurist Arnoud Engelfried, die daarin schrijft: "Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (“de privacywet” in informele taal) mag je als genealoog gegevens publiceren van overledenen maar niet van levende personen. Soms hanteren mensen regels als “de geboortedatum moet 100 jaar in het verleden liggen” of “iemand moet 10 jaar overleden zijn” maar dat staat niet in de wet. Zelfs één dag na de sterfdatum publiceren is toegestaan, mits je maar uitkijkt dat je niet (ook) gegevens over nog levende nabestaanden publiceert." 
*Voor het hele artikel klik hier.

Collectie Overijssel
- Collectie Overijssel (Voorheen: Historisch Centrum Overijssel)

In Haaksbergen beschikt het Historisch Centrum over kopieën van de archieven van de Overijsselse burgerlijke stand betreffende Haaksbergen e.o. De originelen liggen in Collectie Overijssel. Niet al het materiaal in het Historisch Centrum Overijssel zijn online in te zien. Een document van het HC Overijssel dat de actuele situatie beschrijft en zoektips geeft is het pdf-bestand Bronnen stamboomonderzoek. (versie 2019). Download:Collectie Overijssel Stamboomonderzoek

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten