Algemeen

Algemeen

In Haaksbergen beschikt het Historisch Centrum over kopieën van de archieven van de Overijsselse burgerlijke stand betreffende Haaksbergen e.o. De originelen liggen in het Historisch Centrum Overijssel en zijn digitaal in te zien. Indexen op de registers van de Overijsselse Burgerlijke Stand uit de periode 1811-1960 kunt u vinden via de website www.wiewaswie.nlWieWasWie bevat miljoenen historische documenten over personen in het verleden, zoals geboorteaktes, bevolkingsregisters en doop-, trouw en begraafboeken en veel meer. De belangrijkste gegevens uit de originele bronnen staan op WieWasWie, vaak is er ook een scan van de gehele bron te bekijken.

Links naar het Historisch Centrum Overijssel
Historisch Centrum Overijssel 
Doorzoek de archieven het Historisch Centrum Overijssel 

Ons archiefmateriaal in het Historisch Centrum, indeling en toegang
- In Overzicht verzamelde archiefbestanden wordt beschreven, hoe ons archief is opgebouwd en wat en waar U e.e.a kunt vinden.
   Voor een index van onze bestanden zie index
- De door ons geregistreerde archiefstukken kunt U vinden in Geregistreerde archiefstukken 
- Met behulp van ons overzicht archiefbestanden Index op bestandsnamen leiden we u naar gedetailleerde toegangen van onze gegevens. 
  Met de sneltoetsdruk Ctrl + F kunt u zoeken op de betreffende bladzij die voor staat.

Niet alles online beschikbaar
Hoewel we proberen om veel online te zetten, om inzage te krijgen in het gehele archief moet u naar ons Historisch Centrum komen onder het stadhuis. Dit ook omdat we niet alles online mogen zetten! In het historisch centrum zijn onder meer tevens aanwezig:

  • Raadsverslagen 1820–2016
  • Inkomende stukken 1825–1937
  • Correspondentie Burgemeester 1813–1893
  • Correspondentie B & W 1824–1918
  • Notulen B & W vergaderingen 1856-1948

In verband hiermee is het goed te wijzen op een artikel van internetjurist Arnoud Engelfried, die daarin schrijft: "Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (“de privacywet” in informele taal) mag je als genealoog gegevens publiceren van overledenen maar niet van levende personen. Soms hanteren mensen regels als “de geboortedatum moet 100 jaar in het verleden liggen” of “iemand moet 10 jaar overleden zijn” maar dat staat niet in de wet. Zelfs één dag na de sterfdatum publiceren is toegestaan, mits je maar uitkijkt dat je niet (ook) gegevens over nog levende nabestaanden publiceert." 
*Voor het hele artikel klik hier.

Laatst aangepast opzondag, 05 April 2020 10:33

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  


Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen