ACTUEEL

Aold Hoksebarge 2017 nr. 2 ter perse

De nieuwe Aold Hoksebarge is uit: jaargang 50 nr. 2. In dit nummer de nodige aandacht voor de festiviteiten in het kader van het jubileumjaar.

Ook veel aandacht voor de jaarvergadering, met de wijzigingen in het bestuur en de benoeming van Hendrik Scholten tot ere-lid van de vereniging.
Verder in dit nummer:

Brandweer in Haaksbergen sinds 1722
Van brandblusser naar algemene hulpdienst
*door Bert Otter
Iedereen is tegenwoordig vertrouwd met het begrip brandweer, de organisatie die in actie komt op het moment dat er ergens iets gebeurt. Vroeger, en dat is nog niet zo lang geleden, was dat meestal alleen het geval bij brand. Echter, de taken zijn na de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate uitgebreid. Men kan met recht spreken van een algemene hulpdienst. In dit coververhaal wordt de geschiedenis van de brandweer in Haaksbergen belicht.

Het tragische levenseinde van meubelmaker Theo Gerritsen
*door Fons Leferink
Gelijk Odysseus deed Theo Gerritsen er tien jaar over om in de regio terug te keren en zijn Penelope te vinden als Anna Poodt. Grove pech bracht in 1941 zijn leven tot staan. Het levensverhaal van een bekende Haaksbergse meubelmaker.

Kiek toch es… De Braak
*door Caecil Waijerdink- Mentink
De grote oude foto in het hart van het nummer gaat over De Braak, waar de straat overgaat in de Hibbertsstraat.

De huizen van de Blankenburg (11) huisnrs. 30 – 32 – 34 Boerenmaat
*door Henny Slotman
Op 15 oktober 1884 neemt ‘De Geldersch-Overijsselsche Locaal Spoorweg Mij’ de lijnen Winterswijk-Hengelo en Ruurlo-Doetinchem officieel in gebruik. Mede op aandrang van deze maatschappij wordt eind jaren tachtig van de 19de eeuw een weg aangelegd door de Boerenmaat. Deze weg loopt ten noorden van het station vanaf het Endeke To tot aan de spoorwegovergang. Deze spoorwegovergang is nog aanwezig. Een nieuwe aflevering in de serie over de huizen van de Blankenburg.

Wie was de beeldhouwster Corinne Franzén-Heslenfeld?
*door Wim van Hagen
Op zaterdag 26 november 1949 werd door de toenmalige Commissaris van de Koningin in Overijssel ir. J.B.G.M. Ridder de van der Schueren het oorlogsmonument ‘Moeder van het verzet’ aan het bordes van het gemeentehuis onthuld. Onder de aanwezigen was ook Corinne Franzén-Heslenfeld uit Den Haag, de beeldhouwster die het monument had ontworpen. Wie was deze mevrouw?

Bank Jordaan in beeld (9)
*door Eddie IJspeerd, werkgroep archief Bank Jordaan
Kunt u mij de weg naar Hengelo vertellen meneer? Een nieuwe aflevering in de serie over het afgebroken gebouw van de Bank Jordaan.

Het erve Ensink in Stepelo en de roofoverval uit 1938
*door Eric Ooink
In 1938 vond er in de gemeente Haaksbergen een brutale roofoverval plaats, waarbij erve Ensink in Stepelo het decor vormde. Dit artikel behandelt de geschiedenis en trieste afloop van dit erve, waarbij eveneens de roofoverval nader belicht zal worden. Het eerste deel gaat over de geschiedenis van de boerderij, het tweede over de roofoverval.

Dree kortn en dree langn (4) – Oet Steapele
*door Goaitsen van der Vliet
Deze serie begon met een terugblik op De taal van Haaks¬bergen, de rubriek waarin Jan Vredenberg tussen 1971 en 1980 de plaatselijke dialect¬schrijvers onder de aandacht bracht. De oogst uit de negentiende eeuw was bepaald niet om over naar huis te schrijven: zeven bladzijden van A.J. Scheij in 1840 en zes in de streektaalbundel Van de Schelde tot de Weichsel in 1881. Hier voeg ik graag een publicatie aan toe die aan Vredenbergs aandacht is ontsnapt. Het gaat om een verhaal in de lang vergeten Twentsche Volks-almanak voor 1877, een eenmalige uitgave van boekhandel H.J. Smit in Hengelo waar uiteindelijk maar één exemplaar van bewaard bleef.

Personeel Dorpsschool september 1921
*door Eric Ooink
Op 4 maart van dit jaar was er een ansichtkaartenbeurs in Bunnik. Tussen een stapeltje kaarten van Haaksbergen vond ik een foto van de onderwijzers en –wijzeressen van de oude openbare dorpsschool op de Markt in september 1921.

Gentenslag op Twentse velden
In de Nieuwe Rotterdamse Courant van woensdag 15 maart 1911 staat een verslag van een gentenslag bij Haaksbergen. De burgemeester moest zich hiervoor bij justitie verantwoorden, maar hij zei van niks te weten.

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten