ACTUEEL

Aold Hoksebarge nr. 4 is uit

Heidevelden in Haaksbergen, restant vroegere markegrond
*door Eric Ooink
Haaksbergen kent nog diverse heidevelden en -veldjes. Het grootste en bekendste heidegebied is het Buurserzand, een uniek natuurgebied dat, naast de Bommelas en het Buursermeertje, bekend is om de vele oude jeneverbessen (in het Twents: wakels of wakelbos).

Het heidegebied, dat in de maand augustus prachtig paars kleurt, is een restant van het enorme areaal heide dat Haaksbergen globaal voor 1850 kende. Het grondgebied van de gemeente Haaksbergen is ruim 10.500 ha groot. Een vijfde deel hiervan bestaat nu uit natuur (heide, veen en bos). Het merendeel van het grondoppervlak is in gebruik bij de landbouw. In dit verhaal de historie.

Een doktershuis aan de Enschedesestraat
“Achter de gevel” is een nieuwe serie artikelen over karakteristieke panden in Haaksbergen. Zoals de titel aangeeft gaat het niet alleen over de architectuur, maar ook over het interieur en de bewoners. Clemens Wentink op bezoek bij de familie Freeve aan de Enschedesestraat 27.

Varen op de Schipbeek/Buurserbeek in de jaren tussen 1400 tot 1900
*door Eric Brinckmann
Het stroomdal tussen Ahaus en Deventer heeft drie namen. Van boven- naar benedenstrooms: de Aa (Ahauser en Alstätter), de Buurserbeek en de Schipbeek. Dit verhaal gaat over varen op de Schipbeek/Buurserbeek in de periode 1400 tot 1900.

Kiek toch es… Het spoorgebied rond 1950
*door Caecil Waijerdink
De grote foto in het hart laat zien hoe het spoorgebied er uitzag toen hier nog de textielfabriek stond van Ten Hoopen.

Zoeklichten in de Stegenhoek
*door Benny Brummelhuis
Zoeklichten zijn grote schijnwerpers die in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt om in het donker de geallieerde vliegtuigen op te sporen. Als er een vliegtuig in het vizier kwam, gingen de Duitse jagers er achteraan of het afweergeschut werd gebruikt.

Blankenburgerstraat huis 174 op de Kaart van 1830 (afl. 17)
*door Henny Slotman
In deze aflevering over de Blankenburgerstraat behandelen we de historie van de huizen met de nummers 10 -12 en 14. Op de percelen tussen de Kerksteeg en de huidige lederwarenwinkel van de familie Koenderink stond in het verleden één huis. Het was waarschijnlijk redelijk groot, want het werd al vroegtijdig in tweeën gedeeld.

3K3L (9) – De taal van burgemeester Vincent (1)
*door Goaitsen van der Vliet
Door de jaren heen hebben maar weinig Haaksbergenaren zich beziggehouden met het vastleggen van hun modersproak in taalkundige zin, door het aanleggen van woordenlijsten of het verzamelen van plaatselijke uitdrukkingen. In 1873 werd in Amsterdam het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap opgericht om de belangstelling voor de aardrijkskunde te bevordenen. Naar aanleiding van de groeiende wetenschappelijke belangstelling voor de volkstaal en een baanbrekend buitenlands voorbeeld, besloot men een kaart samen te stellen van de verschillende in Nederland gesproken dialecten. Voor Haaksbergen deed burgemeester Vincent mee.

Verder in deze nieuwe Aold Hoksebarge de vaste rubrieken Van de voorzitter, Verenigingsnieuws en Reacties.

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten