ACTUEEL

Aold Hoksebarge 2018 komt eraan

Inhoud Aold Hoksebarge jaargang 51, nummer 3 

Oude Twenteroute N18 was 160 jaar een levensader voor de regio
*door Bert Otter

Nederland heeft een dicht netwerk van goede wegen, maar dat is niet altijd zo geweest. Door de tijden heen heeft zich dat in verschillende fasen ontwikkeld. Aan elke weg kleeft een vaak heel oude geschiedenis. Sinds mei van dit jaar is de nieuwe N18 tussen Lichtenvoorde en Enschede in gebruik en dat is een mooie gelegenheid om het licht te werpen op de historie van zijn voorganger, de 'oude' weg met hetzelfde nummer.

Waar zijn de markeboeken van de marke Haaksbergen gebleven?
*door Eric Ooink

Tussen 1838 en 1909 vonden de markeverdelingen in Haaksbergen plaats en hielden de meeste marken op te bestaan. Alleen de marke Buurse is na de verdeling nog langer in functie geweest en werd uiteindelijk pas in 1963 ontbonden. Eeuwenlang waren de notulen van de vergaderingen van het markebestuur vastgelegd in de zogenaamde markeboeken. De besprekingen gingen veelal over het beheer van de gemeenschappelijke gronden en aanverwante zaken. Ze bevatten een schat aan informatie over de ontstaansgeschiedenis van het betreffende gebied. Bovendien maken boerderij- en familienamen een markeboek tot een interessante bron van genealogische informatie. Markeboeken hebben ook een bovenregionaal historisch wetenschappelijke waarde vanwege onder meer de ontwikkeling van de taal, de historie van de marken in het algemeen, het historisch bodemgebruik en de feodale verhoudingen. Dit verhaal geeft een antwoord op de vraag of de markeboeken van de Haaksbergse marken allemaal bewaard zijn gebleven en zo ja, waar?

Kiek toch es… Het Patronaatsgebouw met bewaarschool
*door Caecil Waijerdink

Het Patronaatsgebouw van de St. Pancratiusparochie met bewaarschool stond aan De Braak op de hoek met de Kloksteeg. Architect was A.J. Schilderman en aannemer H. Leferink uit Boekelo bouwde dit pand in 1927. In 1987 viel het karakteristieke pand onder de slopershamer, om plaats te maken voor het parkeerterrein van de Rabobank aan de Spoorstraat en woningen voor ouderen aan De Braak. Zie de grote foto in het hart van dit nummer.

Met de auto naar het Buurserzand en baden in de Buurserbeek
*door R.H. Herwig (1878-1958), bewerkt door Fons Leferink

Door o.m. de vele publicaties van de natuurbeschermer Jaq. P. Thijsse (1865-1945) en J.J. van Deinse (1867-1947), bekend publicist over de cultuur van Twente, kreeg Twente ook buiten de regio steeds meer interesse van de landelijke pers. Hieronder het integrale verslag van R.H. Herwig in de Telegraaf van 21 september 1934, aangevuld met  foto’s uit ons archief en bewerkt tot beeldverslag. Mede door de vereniging Natuurmonumenten heeft het Buurserzand nog steeds niet aan charme en romantiek ingeboet.

En verder

  • De rubriek van voorzitter Wim Oltwater
  • Verenigingsnieuws
  • Aflevering 16 over de historie van de panden in de Blankenburg
  • Taalrubriek van Goaitsen van der Vliet
  • Berichten uit de krant van vroeger.

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten