ACTUEEL

Verslag jaarvergadering 19 april 2018

Jaarvergadering 2018

De jaarvergadering werd op 19 april 2018 gehouden in de Oude Molen te Haaksbergen. Er waren 36 leden aanwezig en 6 personen hadden zich afgemeld. De vergadering verliep in een prettige sfeer.

Een jaarvergadering wordt soms alleen gezien als een verplicht nummer binnen een vereniging en voor een deel klopt dat wel. Het is wel het moment om stil te staan bij wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en wat zijn de plannen voor het nieuwe jaar. Ook is een jaarvergadering het moment om afscheid te nemen van vertrekkende bestuursleden en nieuwe bestuursleden te verwelkomen.
In deze vergadering werd aan Hennie Slotman een glasplastiek uitgereikt als dank voor het vele werk wat hij als bestuurslid heeft gedaan, en wat hij als vrijwilliger nog steeds doet. Jan Pot werd welkom geheten als opvolger van Jan van der Zanden en zal het secretariaat op zich nemen.
De financiën werden vakkundig toegelicht door onze penningmeester Willem Horvàth en de kascommissie stelde voor om het bestuur te detacheren voor het gevoerde financiële beleid.
Het communicatieplan werd besproken en de leden gingen er mee akkoord. Het is een dynamisch plan waarvan de uitwerking nu wordt opgestart en jaarlijks wordt dit geëvalueerd.

Tijdens de vergadering werd een nieuw agendapunt toegevoegd. Onze voorzitter Wim Oltwater sprak over een aantal illustere mannen te weten Jan Leppink, Gerard Hofsté op Bruinink en Hendrik Scholten. Zij hebben hun sporen in de afgelopen 50 jaar ruimschoots verdiend. Het bestuur stelde voor om een 4e erelid te benoemen. Deze eer viel Clemens Wentink ten deel. De leden gingen met applaus met het voorstel akkoord. Clemens was verrast en aanvaarde het erelidmaatschap graag.

Na de pauze werd vervolgd met een beeldverslag van onze activiteiten in 2017, die door Eddie IJspeerd en Kees Müller was gemaakt.

Uitgebreidere informatie over de jaarvergadering 2018 kunt u binnenkort lezen in het verslag dat in mei aan de leden wordt toegezonden.

Jan Pot

 

Foto's Henk Krooshof: klik hier

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten