ACTUEEL

Gebint Homölle dendrologisch gedateerd

Na dendrochronologisch onderzoek door van Daalen en HKH. Ook de leeftijd van het gebintwerk van reeds gesloopte boerderij op erve Homölle bekend.

Het vierde object dat onderzocht werd om de leeftijd van het gebintwerk te kunnen bepalen, is de reeds gesloopte boerderij op erve Homölle. Homölle is een van de oudere erven in de marke Brammelo. De erfnaam Homölle, of hoge molen, verwijst naar de watermolen die er ooit aan de oude beek heeft gestaan. Een deel van het water dat door de Buurserbeek stroomde werd via deze watergang afgevoerd. Reeds in 1400 kreeg de beek een nieuwe loop waardoor de watermolen waarschijnlijk niet langer draaide. Het erf Homölle bleef echter bestaan. 

Nadat jarenlange plannen voor herbouw van de boerderij helaas spaak liepen is deze een aantal jaren geleden gesloopt. Het was een mooi voorbeeld van een boerderij die bij bouwhistorisch onderzoek vele verschillende bouwfases prijs gaf. Het was een typische hallehuisboerderij, die later voorzien is van een dwarshuis aan 'n boavnèènde.  Ook duidelijk zichtbaar was de aanpassingen die aan de constructie waren gedaan om de goten ter plaatse van de zijgevels omhoog te trekken. 

De zoektocht naar de oorspronkelijke bouwperiode van het bouwwerk, zoals dat er tot de sloop toe stond, heeft met behulp van dendrochronologisch onderzoek geleid tot het achterhalen van de ouderdom van het gebintwerk. De gebinten die uit de boerderij kwamen zijn op het erf hergebruikt, waardoor ze nog bemonsterd konden worden. Na onderzoek door dendrochronoloog van Daalen in Deventer is gebleken dat de bomen voor het bouwen van de boerderij waarschijnlijk rond 1724 gekapt zijn. Bijna 300 jaar geleden dus. Vroeg achttiende-eeuws komt ook wel overeen met verwachtingen die we op basis van de aangetroffen telmerken hadden. Deze waren over de volle breedte van de houten onderdelen geritst aangebracht. 

De huidige bewoners van het erf zijn zelf ook zeer geïnteresseerd in de historie van het erf. Vandaar ook dat zij een verzoek deden om het hout te dateren. We willen de familie/firma te Riet dan ook bedanken voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan het mogelijk maken van dit onderzoek. Hopelijk duikt er ooit nog eens een restant van de molen op, op basis waarvan de leeftijd van dit bouwwerk wellicht kan worden bepaald. Ook dat zou spectaculair zijn. 

Tot dusver zijn er 4 objecten binnen Haaksbergen onderzocht. De oudste constructie werd in 1658 vervaardigd, een in 1720, bovengenoemde in 1724 en een in 1750. Het onderzoek gaat door. Er zullen nog veel houtconstructies onderzocht worden de komende jaren, of zelfs decennia.

Mark Ros

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten