Bezienswaardigheden exposities excursies

Waterpark Het Lankheet

In de mooie provincie Overijssel ligt vlakbij Haaksbergen een groot landgoed: Het Lankheet. Op dit landgoed zijn de veranderingen op het platteland vanuit

een rijk verleden naar de huidige tijd duidelijk waarneembaar. En water speelt een belangrijke rol daarin. Vanuit historisch oogpunt bezien kan de bezoeker een juweeltje bewonderen van een intrigerende samenhang tussen water, natuur en mens.

 Foto Gerrit Olink

 

Vanuit historisch oogpunt bezien kan de bezoeker een juweeltje bewonderen van een intrigerende samenhang tussen water, natuur en mens.
De mens ervaart hier hoe boeren en burgers samen hun schouders zetten onder een steeds weer  wisselde invulling van het gebied. In alle seizoenen biedt dit waterpark een fascinerend toneel.
De gidsen van de Historische Kring willen u gaarne vertellen over de ontstaansgeschiedenis van dit schitterend projekt. Maar ook nog meer dan dat.
En omdat er veel over te vertellen valt geeft de Historische Kring elke eerste zaterdag van de maand een rondleiding over het park. Men komt op plaatsen welke alleen toegankelijk onder leiding van onze gidsen.
Vanzelfsprekend worden feiten en anekdotes aan de belangstellende bezoeker tijdens die rondleiding verteld.
Woorden als thermo frost- vloeiweiden-slat-voorde, mediterrane begroeiing – pot-worden ter plekke voor menigeen duidelijk.
Verleden en heden in het kader van dit voorbeeldproject komen hier samen en zal op ieder bezoeker diepe indruk maken.
Juist vanuit deze invalshoek heeft de Historische Kring Haaksbergen zich achter dit mooie initiatief gesteld en nodigt gaarne mensen uit mee te lopen in het Waterpark Het Lankheet.

Landgoed Het Lankheet heeft een historie, ons bekend vanaf 1188 door het werk van de priester Everhard die een goederenlijst maakte voor graaf Hendrik van Dalen. Deze beschreeft het goed Curtis Mallande, een versterkte hoeve die later uitgroeide tot een havezathe die de kern vormde van de heerlijkheid Mallum. Het Lankheet was een onderdeel hiervan. Eeuwenlang ging het landgoed over van de ene adellijke persoon na de ander, waaronder ook prins Willem V. In 1895 werd het landgoed gekocht door Gerrit jan van Heek sr. Nakomelingen van beheren tot op heden het landgoed.

Het Lankheet is 500 ha groot, en bestaat voornamelijk uit naaldbos, heide, hoogveen en vennen met in het centrum een lage heuvel uit de ijstijd, ten noorden waarvan de historische boerenerven Groot Lankheet   of de Pingel en Klein Lankheet.  Vloeiweiden zijn gronden die met locaal kwelwater, rijk aan kalk en mineralen met name in de winter flink onder water werden gezet, niet alleen om te bemesten en de graszoden vorstvrij te houden, maar ook om mollen en insecten zoals engerlingen te bestrijden. De komst van kunstmest maakte het systeem ongeschikt, omdat  het onder water zetten  de dure kunstmest wegspoelt naar de Buurserbeek. Daarom werden de gronden drooggelegd, met als gevolg verdroging en het verdwijnen van de wat genoemd wordt de ‘beekbegeleidende’ natuur .

In 1999 is een deel van het historische vloeiweidensysteem weer hersteld, enerzijds omwille van natuurherstel, anderszijds om het historisch erfgoed voor wandelaars weer zichtbaar te maken. Het project heet nu Waterpark Het Lankheet.

Op de website van Het Lankheet lezen we:

“Dit geheel is benoemd als ‘waterpark’, een beleefbaar historisch landschap. Hierin is bijvoorbeeld ook aandacht gegeven aan de scheepvaart die hier -zij het op bescheiden schaal- toch een belangrijke rol heeft gespeeld.
Er zijn replica’s gebouwd van een haalschut en een houten sluis die ervoor zorgden dat ‘buurserbeekpotten’, kleine schuitjes die Duitse waar vervoerden, in de 17e eeuw om de Oostendorperwatermolen konden varen. Er is ook een houtwaterplaats hersteld en een klassieke houtdroogschuur gebouwd. Grove dennenhout dat in stromend water wordt gelegd, is na een jaar zodanig verduurzaamd, dat het na droging zonder bewerking kan worden gebruikt in de houtbouw. Elders in het park is een ‘voorde’ hersteld, een doorwaadbare plaats. Op deze manier is niet alleen de verbinding met de Buurserbeek beleefbaar -het water stroomt ononderbroken door- maar wordt ook zichtbaar dat de meeste beken vroeger op deze manier werden doorkruist.”

Dit en meer is te lezen op de website van het lankheet: www.hetlankheet.nl

 

 

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten