Oude prenten Haaksbergen

Albert Rozemaprijs voor Nico Temmink

Albert Rozema prijs 2018

Steevast op de geboortedag van Albert Rozema 27 januari 1902 wordt de naar hem vernoemde prijs uitgereikt. De werkgroep WMA van de Historische Kring Haaksbergen was dan ook zaterdag 27 januari bijeen om de prijs uit te reiken aan de eigenaar van een pand aan de Spoorstraat.

Waarom genomineerd?
Wie oude dorpsfoto's ziet, bemerkt dat het straatbeeld van Haaksbergen evenals in vele andere steden en dorpen drastisch veranderd is. Vernieuwing is uiteraard noodzakelijk en onvermijdelijk, maar vaak werd en wordt er te rigoureus gehakt en gesloopt aan het bestaande straatbeeld. Alleen al het handhaven van een gevel of details daarvan zorgt voor meer sfeer.
Er is behoefte aan dorpscentra en straatjes die nog karakteristieke kenmerken vertonen uit het verleden en daardoor zorgen voor een aangename sfeer. Albert Rozema was met zijn winkel in kleding en huishoudtextiel een voorbeeld in het behoud van het oude.
Met de naar hem vernoemde prijs willen we bewoners en eigenaren stimuleren kenmerkende details van pand te behouden of te herstellen.

Spoorstraat 37 – 39 
Het pand Spoorstraat 37 – 39 met het fraaie balkonnetje, is voor ons als werkgroep een goed voorbeeld. Wandelend door de Spoorstraat ineens een pand zien met een heel andere uitstraling, kan je misschien even terug brengen naar het verleden. Naar binnen kijken door de oude ramen en dan zien dat er achter die ramen de tijd niet heeft stil gestaan, kan je doen besluiten eens even naar binnen te lopen. Een boetiekje of makelaarskantoor kan ook floreren achter een prachtige 110 jaar oude gevel. 

Ook de Gemeentelijke overheid kan een bijdrage leveren om sfeer bepalende elementen uit het verleden te behouden. Een zogenaamd gevelfonds, waarmee al in vele gemeentes wordt geëxperimenteerd, kan een goede stimulans zijn. Gemeentes hebben een klein budget voor ondernemers en bewoners om karakteristieke kenmerken in een pand te herstellen of terug te brengen. Het betreft hier een praktische methode om het dorpscentrum op te fleuren, waarbij een goede mix ontstaat tussen oude en nieuwe architectuur en de identiteit van het dorp bewaard wordt.

Prijs voor Nico Temmink
De Albert Rozema prijs 2018 gaat dus dit jaar naar Nico Temmink de eigenaar van het pand aan de Spoorstraat. De prijs, een tegel met de afbeelding van het pand en een oorkonde, werd hem uitgereikt door Alberta Rozema een dochter van de naamgever.

Tekst: Willy Ottink
Foto's: Henk Krooshof

Lees meer...

Zorgboerderij gaat infobordjes HKH beheren


2018 01 15 Info-borden

Samen iets voor Haaksbergen betekenen!

Enkele jaren geleden heeft onze Kring in de omgeving van Haaksbergen informatie-borden geplaatst bij belangrijke historische objecten. Dit gebeurde in een coproductie met de Provincie Overijssel en de Gemeente Haaksbergen. Ook de Europese Unie stak geld in dit project. Iedereen is deze informatieborden zeker weleens tegen gekomen. De tekst op de borden is in het Nederlands en in het Duits.
Ook de afbeeldingen kennen tweetalige beschrijvingen.
Echt interessant.

Waar staan ze….
01. Bij de Synagoge
02. Aan de Buurserstraat – eind van het dorp- bij de Slavenweide
03. Aan de Molenveldweg bij het Ploddershoes II deel Pasman
04. Het Dievelaarsschuurtje aan het fietspad
05. Aan de weg naar Rekken bij de brug over de Buurserbeek
06. Het bord Kiekeberend aan de Hasseltweg
07. De exerceerplas Hasseltweg 19 bij het Möllenveld
08. De Mariakapel aan de Bekkevosweg
09. Ten Hoopenbleek aan de Bekkevosweg
10. Jordaansbleek aan de Bekkevosweg
11. Aardappelkelder aan de Huttenweg
12. Schaapsschuur erve Roossink
13. De Hellweg
14. De Harrevelderschans


Deze borden moeten elk jaar gecontroleerd en schoongemaakt worden.

Onze Kring is erg blij met de aanbieding van de Zorgboerderij Buitenkans aan de Sonderenstraat ( Judith Scharenborg ) om die borden onder hun beheer te nemen. Zij maken volgens afspraak 2 keer per jaar een ronde en laten ons weten hoe de situatie rond de borden is. Geweldig.

Wat staat er op zo’n bord?

De tekst op het HKH-bord bij de Slavenweide (vanuit het dorp aan de rechterkant van de Buursestraat vlak voor de onoverzichtelijke bocht bij het Waarveld).

In deze weiden zijn in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers mannen bijeen gedreven voor de arbeidsinzet in Duitsland. In de hoeken waren mitrailleurs opgesteld om vluchtpogingen te beletten. De arbeidsinzet van Nederlandse mannen in Duitsland was een gevolg van het tekort aan gewoon werkvolk. Want alle Duitse mannen die daartoe in staat waren, werden naar een van de vele fronten gestuurd. Om aan mankracht komen voor het werk in de oorlogsindustrie werden in de bezette gebieden mensen opgepakt en meegenomen naar Duitsland. Ook werden zij ingezet voor graafwerk voor tankgrachten. Het oppakken gebeurde in razzia’s, die zeer gehaat werden. Voor kinderen en ouderen werden uitzonderingen gemaakt. Ook mannen en vrouwen die beschikten over een “Ausweis” hadden kans om aan de arbeidsinzet te ontkomen. Zo’n Ausweis was een bewijs dat ze onmisbaar waren voor de instandhouding van het bestuurlijk, agrarisch of industrieel apparaat in Nederland. In Haaksbergen was de grote razzia in oktober 1944. Daarbij waren zelfs personen met een Ausweis niet veilig.

Duitse officieren verdeelden de mannen over twee weilanden. Mensen met een “Ausweis” konden naar het rechter deel en werden daarna vrijgelaten. De anderen kwamen voor arbeidsinzet in aanmerking en moesten zich in het linker weiland opstellen. Een NSB’er die aanwezig was bij de selecties, kreeg het telkens gedaan om enkele mensen met een Ausweis in het linker deel te plaatsen, waardoor zij als nog in Duitsland te werk werden gesteld. Vanaf de Buurserstraat moesten de mannen onder militaire begeleiding via Enschede naar Gronau lopen.

 

Tekst: Jan van der Zanden
Foto: Henk Krooshof

Lees meer...

Arfgood Buurse foto-expo

  • Datum:
  • Plaats: Gebouw Irene Buurse
  • Tijd: 11:00 - 17:00 uur
  • Toegang:  Gratis

FOTOTENTOONSTELLING
BOERENERVEN met de FAMILIES

Ook dit jaar hebben we weer veel mooie foto’s van Buurser families mogen ontvangen waaronder het fotoarchief van de familie Gering en het uitgebreide krantenberichtenarchief van Bernard en Brigitte Gering
Open van 11.00 TOT 17.00 UUR. Gratis toegang

Lees meer...

Gebint gedateerd

na dendrochronologisch onderzoek door van Daalen en HKH

Ook de leeftijd van het gebintwerk van reeds gesloopte boerderij op erve Homölle bekend

Lees meer...

Nieuwjaarsbijeenkomst januari 2018

Nieuwjaarsreceptie 2018

Het was gezellig druk tijdens de nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2018 in de kelder van de Historische Kring Haaksbergen. Onze voorzitter Wim Oltwater keek in zijn toespraak terug op het jubileumjaar 2017. Naast de gebruikelijke activiteiten waren er ook festiviteiten die direct te maken hadden met het jubileum. In december werd het jubileumjaar afgesloten met het cadeau dat de HKH aan de Gemeente heeft aangeboden in de vorm van gegraveerde tegels met een selectie uit de Canon van Haaksbergen. Deze tegels zijn in een halve cirkel voor de Pancratiuskerk geplaatst. Wim bedankte de jubileumcommissie voor al het werk dat zij heeft gedaan.  Van de marktkooplieden heeft de HKH als dank voor het werk tijdens haar 125-jarig jubileum een goed gevulde kaasmand gekregen. De inhoud is onder de aanwezigen verloot.

Voor 2018 zijn er ook weer veel activiteiten gepland. In de Algemene Ledenvergadering van april wordt het communicatieplan aan de leden voorgelegd. Of het dan al mogelijk is om de nieuwe statuten en het huishoudelijke reglement te presenteren, is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Daarna werd het jaaroverzicht 2017 gepresenteerd. Eddie IJspeerd en Kees Müller hebben een boeiende vertoning gemaakt van de activiteiten. Met mooie beelden en heldere teksten en af en toe een komische noot was het een plezier om naar te kijken.  

Wim sloot af met een dankwoord aan allen die zich hebben ingezet voor de HKH en met een wens voor een goed en gezond nieuw jaar. Als afsluiting hieven de aanwezigen het glas en namen zij een lekker hapje.

Foto's Henk Krooshof Tekst Jan Pot

 

Lees meer...

Uitreiking zevende Albert Rozemaprijs

  • Datum:
  • Plaats: Historisch Centrum in het souterrain onder het oude stadhuis
  • Tijd: 17:00 uur
  • Toegang:  Gratis

Uitreiking Albert Rozemaprijs 2018


Op 27 januari , de geboortedag van Albert Rozema (1902-1982)wordt de naar hem genoemde prijs voor de zevende keer uitgereikt. Wie de prijs dit jaar krijgt toegekend houdt de werkgroep monumenten en archeologie van de Historische Kring Haaksbergen nog even geheim. Nadere informatie volgt via onze website en de media.

Wie was Albert Rozema?
Oudere Haaksbergenaren zullen zich de markante winkelier in hoeden en petten nog wel herinneren. Albert Rozema (1902- 1982) was eigenaar van een winkel in de Spoorstraat nabij de Markt. Hij maakte en verkocht er onder andere hoeden en petten, maar ook manchester broeken, kielen, jasschorten en  beddentijk.
Tot aan de sloop van de winkel in 1985 is het nostalgische interieur van deze winkel intact gebleven en was daardoor uniek. Albert hield niet van veranderingen en liet alles bij het oude.

De naar hem genoemde prijs is daarom vooral bedoeld als stimulans voor eigenaren van historische gebouwen. Wees zuinig op het erfgoed dat ons door vorige generaties is toevertrouwd.

De Rozemaprijs wordt dit jaar voor de zevende keer uitgereikt. Vorige prijswinnaars waren:
1. Familie Busschers aan de Goorsestraat
2. Familie Bouwmeester aan de Blankenborch.
3. Familie te Huurne aan de von Heijedenstraat
4. Familie Schröder aan de Ariensstraat
5. Familie Snuverink aan de Fazantstraat
6. Mevrouw Kramer van het erve Jaasink in Buurse
7. Familie…………………

 

Lees meer...

Gidsendag Waterpark Lankheet

Ons Haaksbergse Waterpark Het Lankheet

Het Twents Volkslied maakt gewag van de mooie natuur in onze streken. Wanneer de gidsen van het Waterpark Het Lankheet individuele personen of groepen door dit stukje natuur leiden dan gaan de deelnemers de ogen pas open.
Immers, het Waterpark Het Lankheet is wel zo mooi dat het nauwelijks te beschrijven is. En toch .. de gidsen proberen elke keer weer opnieuw de bezoekers te laten genieten van dit uitermate mooie natuurgebied.

Zelf mochten de gidsen afgelopen zaterdag 13 januari 2018 onder de bezielende leiding van Wim Oltwater een nieuwe route verkennen. Het weer werkte fantastisch mee, bijna ideaal. Tekst en uitleg werd gegeven door, jawel de man die er leeft en woont, Bernard Rouffaer. Een natuurmens die ook aan anderen – in dit geval de gidsen - de liefde voor het gebied probeert over te brengen. En dat lukt hem steeds op zijn specifieke “Bernard” manier.
Vanzelfsprekend ontbreekt op deze regelmatig terugkerende gidsen dag de bijna alles kenner Eric Brinckmann niet. Hij kent de ontwikkelingen in dit gebied op zijn duimpje en weet steeds weer te verrassen met nieuwe ontwikkelingen. Opmerkelijk is zijn, maar ook Bernard’s , opmerkingen over het begrip “maatschappelijk verantwoord natuurbeheer”. Knap.

Het trio Wim, Bernard en Eric had voor de gidsen een leerzaam, nuttig en gevarieerd programma op gesteld. Alle gidsen – slechts een ontbrak – werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in dit gebied. Veel heeft te maken met de herinrichting van het Buurserbeek met daaraan gekoppeld de aanleg van de nieuwe N18. Op Het Lankheet gelukkig geen korte termijn denken maar verder kijken dan de neus lang is.

De gidsen, allen uiteraard lid van de Historische Kring Haaksbergen, konden tijdens het smakelijke eten en met elkaar en met het trio van gedachten wisselen hetgeen erg verhelderend bleek te zijn.
Al met al, een geweldige dag met geweldig fijne collega’s.

Tekst: Jan van de Zanden


Fotoverslag door Wim Oltwater klik hier

 

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Openingstijden Historisch Centrum

Maandag     19.00-22.00 uur
Dinsdag       13.30-17.00 uur
Donderdag  19.00-22.00 uur
Vrijdag         13.30-17.00 uur  

Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina van Oud-Haaksbergen